Archív autora: Jana Harantová

Jana Harantová
Péče o zákazníky a marketing ve společnosti Alfa Software,s.r.o.
 
 

Mějte své zaměstnance pod kontrolou

Píchačkám, unavující ruční evidenci příchodů a odchodů zaměstnanců, nebezpečí ztracených nebo neúplných dokumentů a pomalému vytváření výkazů pracovní doby už odzvonilo. Docházkový program BETA Vám nabízí potřebný přehled o docházce zaměstnanců, snazší plánování nepravidelných směn a úsporu nákladů i času.

Proč je důležité mít docházkový systém ve firmě?

Docházkový systém BETA Vám poskytne detailní informace o pohybu Vašich zaměstnanců, o kontrole bezpečnostních přestávek, o zůstatku dovolené a především o odpracované době. Navíc efektivně a bez chyb vyhotovíte docházkové výkazy. Data z docházkového systému snadno importujete do Vašeho mzdového programu a stanou se tak základem pro výpočet mzdy Vašich zaměstnanců.

S docházkovým systémem:

 • víte o každém pohybu svých zaměstnanců
 • víte, zda zaměstnanci dodržují bezpečnostní přestávky
 • snadno naplánujete nepravidelné směny (např. ve zdravotnictví)
 • efektivně a bez chyb vyhotovíte docházkové výkazy
 • eliminujete chyby vzniklé při vypisování výkazů ručně
 • máte možnost hlídat přesčasové hodiny
 • data z docházky snadno importujete do mzdového systému

Jak biometrický docházkový terminál pozná, že jsem to právě já?

Jednoduše. Každému zaměstnanci jsou při zavádění docházkového systému sejmuty otisky prstů. Po přiložení prstu zaměstnance ke čtečce při příchodu do práce vznikne záznam o průchodu, který čtečka pomocí služby Komunikace pošle do docházkového programu.

Kdo docházku od nás používá?

Naše společnost nabízí docházkový systém již 10 let. Nejčastěji si docházkový systém pořizují firmy s 25 – 100 zaměstnanci a jedním čtecím místem. Mezi naše zákazníky však patří i Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice (700 osobních čísel, 11 ústředen) a Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (1300 osobních čísel). Celkem má náš docházkový systém zavedeno kolem 300 organizací. Přečtěte si, jak jsou spokojeny.

A co Vy? Mějte také přehled o docházce svých zaměstnanců!

Jak jsme na tom s komunikací s našimi zákazníky?

Podle jejich slov – výborně. A z toho máme radost.

V červenci jsme naše zákazníky oslovili se žádosti o vyplnění krátkého dotazníku, kde jsme se jich ptali na spokojenost s naší komunikací, především s konzultantkami naší společnosti. Největší pochvalu od nich dostala Mirka Heidlbergerová následovaná Janou Boškovou a Ivetou Liškovou.

Z odeslaných téměř 1700 dotazníků se nám jich vrátilo 440, tj. 27 %. Pouze 4 uživatelé jsou nespokojeni s komunikací, nebo s pozdním vystavováním nových verzí. Troufli jsme si zeptat se jich i na známku, kterou by nás ohodnotili. Průměrně jsme dostali 1,1 a to je přece krásné! Děkujeme!

Pár čísel nikoho nezabije

Několik uživatelů si také stěžovalo na to, že se nemohou dovolat na konzultantskou linku. Především na začátku měsíce se stává, že jsou naše konzultantky zatížené. Nedivte se jim. Jen za prvních 6 měsíců roku 2013 zvládly odpovědět na téměř 10.000 vašich dotazů, jedna konzultantka zvládla vyřešit přes 1.400 dotazů. Průměrně dlouhý hovor jedné konzultantky s jedním zákazníkem trvá necelých 5 minut, za den zvládne operátorka odbavit i 20 telefonátů. Za první polovinu roku 2013 naše „Hot-line holky“ držely telefon u ucha přes 710 hodin, tj. 90 pracovních dnů. Neuvěřitelné!

A co naši obchodní zástupci?

Nesmíme na ně přece zapomenout, protože i na ně byl dotazník zaměřen. Nejvíce jste si chválili pány Šrámka a Burdu ze společnosti Algo, spol. s r.o., Ing. Šedivce, Ing. Tesku, Ing. Hrubého a pana Špičku. Tito pánové Vám vždy perfektně poradí, ne nadarmo od Vás dostali známku 1! V těsném závěsu za uvedenými pány jsou i konzultantky z firem Ecomma, spol. s r.o. a AB People, s.r.o.

Ještě jednou děkujeme

Moc děkujeme všem, kteří se s námi podělili o své názory a strávili chvilku svého času vyplňováním dotazníku. Slibujeme, že neusneme na vavřínech a i nadále se budeme snažit o co největší spokojenost vás – našich zákazníků.

Náš web slaví první narozeniny

Včera jsme slavili desáté výročí zapsání společnosti Alfa Software, s.r.o. do obchodního rejstříku a dnes slavíme první narozeniny nové verze našeho webu alfasoftware.cz. Na nové prezentaci má lví podíl společnost CIWire s.r.o. z Plzně. Děkujeme zejména panu Krajňákovi a paní Langové za výbornou spolupráci!

Už několikrát jsme vás informovali o tom, co nového proti starému webu tady máme. Určitě si pravidelně čtete články na odborná témata v blogu, diskutujete v diskuzním fóru nebo využíváte naše služby pro vás. Průběžně vás oslovujeme se žádostmi o reference a to jak na mzdový systém AVENSIO, tak i na docházkový systém BETA.

A co na webu chystáme do budoucna?

Ode dneška najdete v diskuzním fóru novou rubriku s názvem Rady a inzeráty. Toto fórum je určeno pro všechny návštěvníky našeho webu, aby měli možnost a prostor poradit si mezi sebou. A nemusí to být jen rady ohledně AVENSIA. Někdo z vás možná právě v tuto chvíli hledá šikovnou mzdovou účetní. Kam si podat inzerát? Co třeba na web expertů na mzdy a docházku? J

Na konci prázdnin bude pro vás k dispozici nová příručka, tentokrát na téma „8 nejčastějších chyb při uzavírání pracovní smlouvy“. Osm bodů by Vám mělo usnadnit situaci při podpisu pracovní smlouvy, především se dozvíte, na jaké oblasti v pracovní smlouvě se zaměřit a kde zaměstnavatelé nejčastěji chybují (ať už úmyslně či nevědomostí).

Další nápady na zlepšení určitě přijdou od vás – návštěvníků našeho webu. Zapojte se do naší ankety „Jak se vám líbí náš web“ a řekněte nám, co se vám líbí a co vám chybí. Děkujeme!

Zajímá vás, co jsme dělali prvních šest měsíců roku 2013 u nás ve firmě?

Nejčastější dotazy ohledně zkušební doby

Poslední dobou sledujeme diskuze na témata týkající se mzdové oblasti a vybrali jsme pro Vás nejčastější dotazy v této problematice.

Kde najdeme informace o zkušební době?

Zalistujte v zákoníku práce na § 35, kde se dozvíte o délce zkušební doby, termínu sjednání a způsobu sjednání. V krátkosti uvedu, že zkušební doba nesmí být delší než 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce ode dne vzniku pracovního poměru (u vedoucích 6 měsíců), lze ji sjednat nejpozději v den nástupu do práce, nesmí být dodatečně prodlužovaná a musí být sjednána písemně.

Dodatečné prodlužování zkušební doby

Jak již bylo napsáno výše, zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužovaná. Smysl zkušební doby může být naplněn jen tehdy, když účastníci pracovního poměru získají poznatky potřebné k rozhodnutí, zda budou chtít pokračovat v pracovním poměru či nikoliv. Tyto poznatky mohou získat jen tehdy, pokud zaměstnanec bude konat po celou zkušební dobu svoji práci.

V případech, kdy práci brání překážky na straně zaměstnance i zaměstnavatele, se zkušební doba prodlužuje. Na straně zaměstnance to mohou být tyto překážky: ošetřování člena rodiny, dočasná pracovní neschopnost, dovolená. Na straně zaměstnavatele to mohou být prostoje.

Nárok na dovolenou při ukončení PP ve zkušební době

Nárok na dovolenou zaměstnanec má, pokud odpracoval alespoň 60 dní. Za každých 21 odpracovaných dní náleží zaměstnanci 1/12 nároku dovolené ve firmě. Pokud tedy zaměstnanec odpracoval celé dva měsíce, náleží mu 2/12 nároku dovolené. Př. firemní nárok dovolené je 20 dní, zaměstnanec odpracoval 44 dní. Celková výše dovolené je 20/12 * 2 = 3,5 dne.

Ukončení PP ve zkušební době po dvoudenní práci

V zákoníku práce není stanoveno, jak dlouho musíte u zaměstnavatele pracovat, abyste mohli skončit PP ve zkušební době. Lze tedy skončit i po jednom dni práce.

Musí být zkušební doba sjednaná?

Zákoník práce nevyžaduje sjednání zkušební doby. Záleží pouze na zaměstnavateli a zaměstnanci, zda si zkušební dobu mezi sebou v pracovní smlouvě sjednají. Pro uzavření pracovní smlouvy toto ustanovení není povinné – viz § 34 zákoníku práce.

Jak se počítá zkušební doba?

Postup výpočtu zkušební doby je uveden v § 333 zákoníku práce. Ten říká toto: „Doby počínají prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby“. Zkušební dobu je třeba prodloužit o zameškané pracovní dny, ve kterých měl mít zaměstnanec pracovní směnu. Ne každý zaměstnavatel si je 100% jistý určením posledního dne zkušební doby, proto pokud chcete ukončit pracovní poměr ve zkušební době, neotálejte s tím až na konec zkušební doby, která může být vypočtena chybně.

Co by Vás ještě zajímalo?

Co se u nás stalo?

Polovina roku je, stejně jako jeho konec, důvodem k bilancování toho, co se v daném (půl)roce povedlo. Nejinak je tomu s námi. Zajímá Vás, co se za prvních šest měsíců roku 2013 stalo u nás a čím jsme Vám mohli být alespoň trochu nápomocní?

Pro naše uživatele jsou nejdůležitější nové verze programu AVENSIO. Těch jsme od ledna vydali celkem pět. Nejvíc jsme se zapotili u programování druhého pilíře důchodového spoření, Vy – naši uživatelé – se zase zapotíte při jeho zadávání u Vašich zaměstnanců.

Na našem webu jsme zaznamenali poměrně velkou návštěvnost především díky článkům v blogu. Od ledna jsme uveřejnili přes 20 článků, největším spisovatelem v této oblasti je konzultantka Iveta Lišková (mimo jiné pro Vás píše dopisy k verzi a dokumenty v nápovědě v programu AVENSIO). Nejčtenějším článkem byl ten o povinnostech mzdové účetní po skončení roku.

Víte, že Vás poslední dobou častěji oslovujeme s prosbou o referenci ať už na naše produkty, nebo služby. Od Nového roku se na našich stránkách objevily zkušenosti našich uživatelů se mzdovým programem AVENSIO, s docházkou a elektronickou distribucí mzdových lístků.

Kromě těch již zavedených služeb, jako je tlakové lepení mzdových lístků u nás, již zmíněná elektronická distribuce mzdových lístků, externí zpracování mezd nebo pořádání seminářů, jsme pro zákazníky zavedli jednu novou – potisk čipových karet.

Od začátku roku jsme také proškolili téměř 400 uživatelů – na seminářích k ročnímu zúčtování daně, na Jarním semináři v Klatovech nebo na školení pro pokročilé u nás ve firmě. Jste také mezi proškolenými?

Při naší práci nezapomínáme ani na opuštěné děti z janovického Klokánku. V zimě jsme s nimi byli dvakrát bruslit na klatovském zimáku a na jaře jsme s nimi soutěžili přímo u nich. Fotky z těchto akcí jsou na našem profilu na FaceBooku.

A co pro Vás chystáme na druhou polovinu roku? Na konci července by měla vyjít nová verze programu AVENSIO, během léta vyměníme příručku na naší úvodní stránce, tentokrát bude na téma „Na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy“. Na podzim k nám můžete přijet na školení pro pokročilé nebo se spolu uvidíme na Podzimním semináři. Těšíte se?

Výpadek aplikací Daňového portálu

Vážení uživatelé,

upozorňujeme Vás na plánovaný výpadek všech aplikací Daňového portálu, viz informační e-mail od Generálního finančního ředitelství.

 

Dobrý den,

ve dnech 4.července 2013 od 18:00 do 8.července 2013 06:00 bude z technických důvodů docházet k nepravidelným výpadkům spojení a nedostupnosti všech aplikací Ministerstva financí a Finanční správy dostupných ve veřejném internetu, všechny internetové stránky končící mfcr.cz.
Plánovaná nedostupnost se týká i VŠECH APLIKACÍ DAŇOVÉHO PORTÁLU. Jedná se o aplikace: Elektronická podání pro Finanční správu, Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Komunikační schránka pro banky a Registr plátců DPH včetně webové služby vzdáleného přístupu a Internetových stránek ePodpora.

 

S pozdravem

Generální finanční ředitelství

Technická podpora aplikací

Daňového portálu www.daneelektronicky.cz

E-mail: epodpora@fs.mfcr.cz

Biometrické čtečky v DOPLA PAP

Určitě víte, že se zabýváme i jinými produkty, než je mzdový a personální program AVENSIO. Jedním z nich je docházkový systém BETA, který je propojen s biometrickými čtečkami, u nás je nazýváme ZK čtečky. Docházkový systém s těmito čtečkami funguje již v několika organizací bez větších problémů. Jednou takovou organizací je společnost DOPLA PAP a.s. ze Sušice, která má tento systém zavedený již půlroku. Na to, s čím jsou spokojeni a jestli je snímání průchodů zaměstnanců pomocí biometrie úspěšnější než snímání čipem, jsem se ptala pana Jana Kohouta (IT správce).

Jak dlouho již máte zavedený docházkový systém od firmy Alfa Software, s.r.o.?

Nový docházkový systém (s registrací otisků prstů) jsme spustili začátkem roku 2013. Docházkový systém Beta využíváme již řadu let.

Jak dlouho se u Vás tento systém implementoval?

Seznamovací schůzka s pracovníkem Alfa Software, s.r.o. proběhla na konci srpna 2012. Cílem bylo spuštění nového systému k 1. 1. 2013. Realizace probíhala v těchto krocích:

 1. schválení nabídky a objednávka (týden)
 2. příprava kabelových rozvodů externím dodavatelem (den)
 3. softwarová instalace nových čteček se zaškolením obsluhy (den)
 4. načítaní otisků prstů pracovníků a ověřování funkčnosti nových terminálů (měsíc)
 5. výměna stávajících docházkových terminálů (den)

Časově nejnáročnější byla registrace otisků prstů zaměstnanců. Časová náročnost se odvíjí od počtu zaměstnanců a zvolených prstů k registraci (v našem případě 2 prsty z každé ruky).

Z čeho jste měli největší obavy při zavádění docházkového systému? Vyplnily se „černé“ scénáře?

Obávali jsme se, že rozpoznávání otisků nebude fungovat spolehlivě a bude velký počet zaměstnanců s neúspěšnou identifikací při průchodu. Tyto obavy se nenaplnily. Nepředpokládali jsme, že se budeme potýkat s předsudky zaměstnanců k nové technologii. Zaměstnance bylo třeba motivovat ke správnému užívání nových zařízení a trpělivému přístupu v případě opakovaných pokusů o identifikaci.

Kolik čtecích míst a ústředen obsahuje celý systém?

Náš systém zahrnuje čtečku u vstupních dveří (oprávněným osobám umožňuje vstup do objektu bez asistence vrátného) + příchodovou čtečku a odchodovou čtečku na vrátnici. Centrem pro zpracování docházky a mezd je server ve mzdové účtárně. Výměna dat mezi čtečkami a serverem probíhá přes ethernet. Napájení čteček je zajištěno záložním zdrojem.

Kolik máte zaměstnanců a jakým způsobem si zaměstnanci značí své průchody?

Máme přibližně 160 zaměstnanců. Deseti zaměstnancům byl z různých důvodů přidělen čip. Ostatní se identifikují pomocí otisku prstu.

Jaká je úspěšnost biometrického snímání průchodů oproti čipovým kartám? 

Identifikace otiskem nefunguje z pochopitelných důvodů (fyziologické předpoklady; odlišné přiložení prstů při registraci a při průchodech – pozice, přítlak; znečištění snímače/prstů) tak spolehlivě jako identifikace čipem. Někteří zaměstnanci musí identifikaci opakovat, což může zpomalovat průchody ve frekventovaných časech. O těchto rizicích jsme však byli dodavatelem dopředu informováni. Na druhou stranu v novém systému nedochází k neúspěšným registracím průchodů z důvodu zapomenutí, ztráty nebo znehodnocení čipu. V současné době evidujeme přibližně 15 neúspěšných průchodů za měsíc. To je v porovnání s cca 6tis. měsíčními průchody zanedbatelné procento. Evidence neúspěšných průchodů je na přibližně stejné úrovni, jako byla v případě čipů.

Jaké vlastnosti nejvíce oceňujete na docházkovém programu BETA?

Z pohledu informatika si na docházkovém systému Beta vážím jeho bezúdržbovosti. Případně možnosti jeho operativního nastavení podle našich aktuálních potřeb.

Jak jste spokojeni s exportem dat z docházkového systému do mzdového programu?

Funguje spolehlivě.

Jak hodnotíte spolupráci s firmou Alfa Software, s.r.o.?

Komunikace se zaměstnanci Alfa Software, s.r.o. byla vždy bezproblémová. Podpora v různých oblastech systému je příkladná. Spolupráce s některými zaměstnanci funguje téměř na osobní úrovni.

Přečtěte si více o biometrických čtečkách!

Osobní překážky v práci a náhrada mzdy

Určitě se Vám už několikrát stalo, že jste museli v pracovní době navštívit lékaře, nebo jste se nemohli díky zpoždění hromadných dopravních prostředků dostat do práce. Tyto a několik dalších podobných situací upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Kdy máte nárok na náhradu mzdy?

Pracovní volno s náhradou mzdy/ platu Vám zaměstnavatel poskytne na nezbytně nutnou dobu v případě vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které je neblíže Vašemu bydlišti nebo pracovišti a které je schopné Vám potřebnou zdravotní péči poskytnout. Další podmínkou pro náhradu mzdy/platu je, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Pokud se zaměstnanec těžce zdravotně postižený nemohl dostavit do práce díky špatným povětrnostním podmínkám a jel nehromadným dopravním prostředkem, přísluší mu pracovní volno také s náhradou mzdy/platu (nejvýše 1 den).

Máte v plánu uzavřít manželství? Pak vězte, že máte nárok na pracovní volno v trvání dvou dnů, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu. Pracovní volno s náhradou mzdy/ platu v tomto případě náleží pouze za 1 den. Rodiče novomanželů by určitě také chtěli vidět svatební obřad. Nařízení vlády jim to dovoluje a dokonce dostanou pracovní volno s náhradou mzdy/ platu na 1 den právě k účasti na obřadu.

Očekáváte narození potomka? V tomto případě se pracovní volno s náhradou  mzdy/ platu poskytne na dobu nezbytně nutnou pro převoz manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět. Pokud jste odvážní a chcete se zúčastnit i porodu, náhrada mzdy/ platu Vám ale v tomto případě nepřísluší.

Bohužel všechny okamžiky v životě nejsou radostné. V případě, že zemře Váš manžel, druh nebo dítě, poskytne se náhrada mzdy/ platu na 2 dny a další jeden den k účasti na pohřbu těchto osob. Na náhradu mzdy/ platu máte nárok i při účasti na pohřbu spoluzaměstnance (na nezbytně nutnou dobu).

Jdete s manželem, druhem nebo dítětem na lékařské vyšetření? I v tomto případě máte nárok na náhradu mzdy/ platu a to v případě, že se jedná o ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu nebo k předem stanovenému vyšetření. Pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den.

Pracovní volno s náhradou mzdy/ platu nejvýše na dva dny na přestěhování Vám bude poskytnuto v případě, že se v zájmu zaměstnavatele stěhujete.

Zažili jste na vlastní kůži alespoň jeden z uvedených příkladů? Přiznal Vám zaměstnavatel náhradu mzdy/ platu při osobních překážkách v práci?

Odstávka Daňového portálu

Předáváme informace od Generálního finančního ředitelství:

„Dobrý den,

z důvodu technické odstávky nebudou v pondělí 13.května 2013 od 6:00 do 8:00 hodin dostupné internetové stránky Daňového portálu. Odstávka se týká všech aplikací Daňového portálu: Elektronická podání pro Finanční správu, Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Registr plátců DPH (včetně služby vzdáleného volání) a Komunikační schránka pro banky.

Generální finanční ředitelství
Technická podpora aplikací
Daňového portálu www.daneelektronicky.cz
E-mail: epodpora@fs.mfcr.cz“

Pochvala potěší

Dnes odpoledne mi v e-mailové schránce přistála krátká, ale o to víc potěšující zpráva. Naše uživatelka, paní Nováková z Chebu, byla natolik spokojená s prací naší konzultantky Mirky Heidlbergerové, že se rozhodla podělit se o svou radost.

„Dobrý den,

chtěla bych touto cestou znovu poděkovat za skvělé služby paní Heidlbergerové, která mi vždy velice ochotně pomáhá při všech mých dotazech a komplikacích,  které se týkají zpracování mezd.

Ještě jednou moc děkuji a přeji všem krásný den.

Nováková Jarmila, Městská knihovna v Chebu“

Řekněte sami, také jste z této zprávy pozitivně naladěni?

PS: Ještě více dobrých zpráv najdete na této stránce. Moc děkujeme všem našim spokojeným zákazníkům za důvěru, kterou se pokusíme ze všech sil nezklamat!

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít