Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zvýšení náhrady mzdy a nemocenských dávek pro rok 2020 – nové redukční hranice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) platných v roce 2020.

Na základě Sdělení MPSV ze dne 21.10.2019 vydaného pod č. 270/2019 Sb. v částce 117 Sbírky zákonů dne 29.10.2019 bude v roce 2020 činit:

  • první redukční hranice pro úpravu DVZ 1 162 Kč,
  • druhá redukční hranice pro úpravu DVZ 1 742 Kč,
  • třetí redukční hranice pro úpravu DVZ 3 484 Kč.

Tyto redukční hranice budou mít vliv na výpočet dávek nemocenského pojištění (nemocenského, otcovské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství).

Z uvedených redukčních hranic se také vychází při stanovení redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě zaměstnanců, kterou jim poskytuje zaměstnavatel po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Příslušná redukční hranice, stanovená pro účely nemocenského pojištění, se vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Z toho vyplývají tyto redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2020:

  • první redukční hranice = 203,35 Kč (0,175 x 1 162 Kč),
  • druhá redukční hranice = 304,85 Kč (0,175 x 1 742 Kč),
  • třetí redukční hranice = 609,70 Kč (0,175 x 3 484 Kč).

Přehled redukčních hranic v letech 2013 až 2020 – viz tato tabulka (ND = nemocenské dávky, NM = náhrada mzdy):

Pro úplnost uvádím, že redukční hranice jsou odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2020 jde o vyměřovací základ za rok 2018) a tzv. přepočítacího koeficientu (stanoveného taktéž pro každý rok). Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient stanovuje vláda svým nařízením. Tyto hodnoty byly pro rok 2020 stanoveny nařízením vlády č. 260/2019 Sb. ze dne 30.09.2019 zveřejněným v částce 114 Sbírky zákonů: výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 činí 32 510 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 činí 1,0715.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn