Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zvýšení max. příspěvku na podporu zaměstnávání OZP

Na základě nařízení vlády č. 388/2000 Sb. ze dne 25.09.2020 došlo s účinností od 1.10.2020 ke zvýšení maximální částky příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) o 800 Kč, tedy na 13.600,– Kč.

Důvody zvýšení příspěvku jsou uvedeny v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25.09.2020.

Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně zaměstnavatelům, se kterými Úřad práce ČR uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle ustanovení § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a který splňuje podmínky stanovené v § 78a tohoto zákona.

Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je OZP, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Jak již bylo shora uvedeno, činí maximální měsíční částka příspěvku 13.600,– Kč, a to na zaměstnance, který má přiznán 1. až 3. stupeň invalidity, a 5.000,– Kč měsíčně na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou (dále jen „OZZ“). Zaměstnavateli dále také náleží paušální částka 1.000,– Kč měsíčně na každou OZP v pracovním poměru. Dále může zaměstnavatel na zaměstnance, který má přiznán 1. až 3. stupeň invalidity, uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvíce však o částku představující rozdíl mezi částkou 13 600 Kč a příspěvkem poskytnutým na náklady na mzdu nebo plat měsíčně. Celkem tedy může příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR poskytnout zaměstnavateli příspěvek až do výše 14 600 Kč měsíčně u osob invalidních a až 6 000 Kč měsíčně u OZZ.

Součástí žádosti o poskytnutí příspěvku je jmenný seznam zaměstnanců se zdravotním postižením a doložení skutečnosti, že zaměstnanci, na které zaměstnavatel příspěvek požaduje, jsou OZP.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Úřadu práce ČR.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn