Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Ošetřovné z důvodu uzavření základních škol od 14.10.2020

V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou jsou od dnešního dne uzavřeny také první stupně základních škol (viz usnesení vlády č. 1022 ze dne 12.10.2020).

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v této souvislosti vydalo tiskovou zprávu ohledně předpokládaného postupu ve věci ošetřovného na děti do 10 let. Návrh zákona, který by umožnil zaměstnancům čerpat tzv. krizové ošetřovné za dny péče o tyto děti v jednotlivých kalendářních měsících, bude v nejbližších dnech projednávat Poslanecká sněmovna:

  • Rodiče se podle návrhu zákona budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců.
  • Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.
  • Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
  • O ošetřovné budou moci opět žádat i tzv. dohodáři.

Rodiče, kteří z důvodu uzavření školy musí se svými dětmi zůstat doma, nejprve standardně informují zaměstnavatele (telefonicky, e-mailem) o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu potřeby péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení.

Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat školu o vystavení potvrzení o jejím uzavření.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový a jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na jejím ePortálu.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

zdroj: www.mpsv.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn