Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Způsoby zrušení DPP od 1.10.2015

Zaznamenali jste změnu v zákoníku práce (dále jen „ZP“) týkající se možností zrušení dohody o provedení práce?

Do 30.9.2015 upravoval uvedený právní předpis jen způsoby zrušení dohody o pracovní činnosti.

Na základě novelizace ZP provedené zákonem č. 205/2015 Sb. platí od 1.10.2015 podle ustanovení § 77 odst. 4 ZP, že:

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Pro úplnost připomínám, že již od 1.1.2014 platí podle ustanovení § 77 odst. 5 ZP, že zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance podle předchozí věty se vyžaduje přivolení soudu.

Podle ustanovení § 77 odst. 6 ZP dále platí, že zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn