Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zkušební doba podle zákoníku práce a program AVENSIO

Zkušební doba obecně:

Sjednání zkušení doby:

Zákoník práce (tj. zákon č. 262/2006 Sb.) ve svém ustanovení § 35 umožňuje, aby byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána zkušební doba. Zkušební doba slouží k tomu, aby si obě strany mohly ověřit, zda jim bude pracovní poměr vyhovovat. Pokud tomu tak nebude, je oběma stranám umožněno během zkušební doby pracovní poměr rychle a bez uvádění důvodů ukončit (viz dále).

Zkušební doba není dána „ze zákona“, ale musí být vždy sjednána. Nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Pouze u vedoucích zaměstnanců může být zkušební doba sjednána až v délce 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Podle ustanovení § 36 zákoníku práce vzniká pracovní poměr dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

Zkušební doba může být sjednána rovněž v souvislosti se jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Založení pracovního poměru jmenováním na vedoucí pracovní místo upravuje ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce.

U pracovních poměrů na dobu určitou nesmí zkušební doba přesáhnout polovinu sjednané doby trvání pracovního poměru.

Pokud by byla sjednána zkušební doba delší než je zákonem povolené maximum (3 nebo 6 měsíců, případně polovina doby trvání pracovního poměru na dobu určitou), nebylo by její sjednání pouze z tohoto důvodu neplatné, zkušební doba by však činila jen zákonem povolené maximum.

Zkušební doba musí být sjednána písemněnejpozději v den nástupu do práce (den jmenování na vedoucí pracovní místo), jinak je neplatná.

Zkušební dobu nelze sjednat, pokud již pracovní poměr vznikl. Zkušební doba může být dohodou stran zkrácena, ale nesmí být dodatečně prodlužována. Ze zákona se však zkušební doba prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci nebo čerpání celodenní dovolené. O tuto dobu se zkušební doba prodlužuje.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době:

Jak již bylo shora uvedeno, zkušební doba má umožnit oběma účastníkům pracovního poměru, aby si ověřili, zda uzavřený pracovní poměr skutečně odpovídá jejich očekávání, a mohli jej případně jednoduchým způsobem zrušit. Toto upravuje zákoník práce ve svém § 66.

Zrušit pracovní poměr ve zkušební době může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel kdykoliv během zkušební doby, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma.

Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

zdroj: www.mpsv.cz

Zkušební doba a program AVENSIO Software:

Uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software mohou uložit informaci o sjednané zkušební době a jejím skončení přímo v příslušném záznamu o pracovním poměru zaměstnancezáložka „Další údaje pracovního poměru“.

Přehled zaměstnanců se sjednanou zkušební dobou lze vytisknout pomocí sestavy 410000_Výběry dat, která je uložená v menu: Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy. Stačí ve výběru polí zatrhnout podmínku „Pracovní poměr“ a „Zkušební doba“ / „Zkušeb. Doba DO“.

Od verze programu 3.0.5, jejíž vystavení je naplánováno na čtvrtý týden v květnu, bude program v kontrole dat (viz zápatí karty zaměstnance nebo menu Hlavní nabídka – Zpracování – Provedení kontroly dat) informovat měsíc dopředu o skončení zkušební doby. Stejnou informaci poskytne také v měsíci skončení zkušení doby.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn