Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zaručená mzda

Zaručenou mzdou se zabývá ZP § 112, který stanoví, že zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru (§ 113 odst. 4 a § 136 ZP).

Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než částka, kterou stanoví ZP v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.

Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy stanoví vláda nařízením. Konkrétní sazby jsou stanoveny v § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. I zde byly zvláštní (nižší) sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro některé kategorie zaměstnanců zrušeny, a to nařízením vlády č. 246/2012 Sb., s účinností od 1. 1. 2013. Z toho vyplývá, že sazby zaručené mzdy jsou stejné pro všechny zaměstnance bez rozdílu.

Stejně jako při posuzování minimální mzdy, zákoník práce stanoví, že pro účely porovnání s příslušnou nejnižší sazbou zaručené mzdy se do mzdy (platu) zaměstnance nezahrnuje mzda (plat) za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci v noci, příplatek za práci ve svátek a příplatek za práci v sobotu a v neděli.

To znamená, že v případě, kdy mzda (plat) zaměstnance nedosáhne nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek a v § 112 odst. 3 ZP se stanoví pravidla pro určení formy tohoto doplatku.

Zatímco minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na formu základního pracovněprávního vztahu a na způsob odměňování (mzda, plat, odměna z dohody o pracovní činnosti a  odměna z dohody o provedení práce), zaručená mzda se uplatní pouze u zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných platem a ve stanovených případech u zaměstnanců odměňovaných mzdou. Pro zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se ustanovení § 112 ZP nepoužije. Bližší výklad naleznete ve výkladu k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn