Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zahraniční stravné 2022

Ve Sbírce zákonů (částka 208) byla dne 10.12.2021 zveřejněna vyhláška Ministerstva financí č. 462/2021 Sb. ze dne 3.12.2021, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022.

Ve Sbírce zákonů (částka 208) byla dne 10.12.2021 zveřejněna vyhláška Ministerstva financí č. 462/2021 Sb. ze dne 3.12.2021, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022.

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro příští rok jsou stanoveny přílohou vyhlášky – viz tento odkaz.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022 a zároveň zrušuje vyhlášku č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021.

Zvýšení základní sazby v roce 2022 se týká 9 zemí – viz následující srovnávací tabulka:

Ostatní země, v tabulce neuvedené, jsou beze změny.

Další důležité informace k zahraničnímu stravnému naleznete např. v Příručce pro personální agendu a odměňování zaměstnanců zveřejněné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn