Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Žádost o zvýšení starobního důchodu

Pracující důchodci (zaměstnanci i OSVČ) mohou požádat o zvýšení starobního důchodu podle § 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podmínkou však je, že jde o výdělečnou činnost, která podléhá odvodům na důchodové pojištění.

Za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu, tj. částky, z níž byl důchod původně vypočítán.

Navýšení se netýká těch, kteří pracují například na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti v rozsahu, který účast na důchodovém pojištění nezakládá.

Do doby 360 kalendářních dnů se nezapočítávají dny dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, neplaceného volna a neomluvené absence.

Tiskopis žádosti je ke stažení zde.

Vyplněnou žádost je možné podat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn