Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Výdělečná činnost při pobírání starobního důchodu

V dnešním blogovém článku se můžete seznámit s možnostmi výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu. Naleznete v něm odpovědi na otázky, zda a kolik si můžete při pobírání důchodu přivydělat, jakou práci můžete a naopak nemůžete vykonávat.

Určitá omezení totiž platí pro příjemce tzv. předčasného starobního důchodu, a to až do doby, než dosáhnou důchodového věku. Není možné vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Pokud začnete takovou výdělečnou činnost vykonávat, je vaší povinností tuto skutečnost oznámit plátci předčasného starobního důchodu a výplata tohoto důchodu nenáleží. Určité možnosti přivýdělku tu však jsou – můžete vykonávat tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy příjem nedosahuje 2500 Kč za měsíc a také můžete vykonávat činnost na základě dohody o provedení práce, pokud výše výdělku nepřesahuje částku 10000 Kč, anebo můžete podnikat v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na důchodovém pojištění (v letošním roce = 64813 Kč).

Od data, kdy dosáhnete důchodového věku, pro Vás platí stejná pravidla a možnosti jako pro řádného důchodce a můžete si souběžně s pobíráním starobního důchodu vydělávat bez omezení. To znamená, že můžete pracovat v pracovním poměru (na dobu určitou i neurčitou), vykonávat činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, případně i podnikat.

Odchod do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. Dosažení důchodového věku a splnění podmínek nároku na důchod není ani důvodem pro skončení výdělečné činnosti. Můžete nadále pracovat nebo podnikat bez pobírání důchodu, nebo pracovat a zároveň důchod pobírat, a to buď v plné, nebo poloviční výši (tuto druhou možnost však lidé příliš nevyužívají).

Pokud budete pobírat starobní důchod v plné výši a přitom vykonává výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. Takové zvýšení se však neprovádí automaticky, ale musíte si o něj požádat prostřednictvím příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení nebo přímo na České správě sociálního zabezpečení.

Pokud se rozhodnete vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění a pobírat starobní důchod v poloviční výši, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výkonu této činnosti. Také o toto zvýšení si musíte požádat a současně sdělit datum, od kdy požaduje opět důchod vyplácet v plné výši.

Pokud byste důchod nepobírali a vykonávali po dosažení důchodového věku výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu této činnosti. Tímto způsobem se tedy procentní výměra důchodu navýší nejvýrazněji (6 % za 360 dní výdělečné činnosti).

zdroj: www.cssz.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn