Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Stravenkový paušál – vyjádření GFŘ

V dnešním blogovém článku si dovoluji čtenáře upozornit na to, že Generální finanční ředitelství zveřejnilo dne 29.4.2021 informace k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců, tedy k tzv. stravenkovému paušálu.

Problematiku peněžitého příspěvku na stravování upravuje s účinností od 1.1.2021 ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podmínky pro posouzení příspěvku jako daňově uznatelného výdaje (nákladu) na straně zaměstnavatele jsou definovány v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. téhož zákona.

Součástí vyjádření GFŘ jsou také odpovědi na nejčastější dotazy:

  1. Je na straně zaměstnance od daně osvobozen i další peněžitý příspěvek na stravování v případě směny delší než 11 hodin? U zaměstnance je osvobozen příspěvek pouze ve výši 75,60 Kč.
  2. Je možné od daně osvobodit peněžitý příspěvek na stravování i poplatníkům pracujícím na základě DPP nebo DPČ? Ano, podmínkou však je stanovený rozvrh pracovních směn a evidence směn v docházce.
  3. Je možné od daně osvobodit peněžitý příspěvek na stravování i jednatelům s.r.o., kteří konají práci na základě smlouvy o výkonu funkce? Ano, se stejnou podmínkou jako u DPP a DPČ.
  4. Je peněžitý příspěvek na stravování příjmem od daně osvobozeným i v případě uvolněných zastupitelů? Ano, v podstatě se stejnou podmínkou jako u DPP a DPČ, tj. podmínka stanovené aktivně odpracované doby vč. její evidence.
  5. Je možné také při tzv. home office, kdy je zaměstnavatelem zpravidla vyžadována přítomnost, resp. kontakt se zaměstnancem ve stejnou dobu jako je běžně rozvržena pracovní doba na pracovišti zaměstnavatele, poskytovat peněžitý příspěvek na stravování? Ano, podmínkou je sjednání místa bydliště jako pracoviště a evidence odpracované doby během směny.

Celé znění vyjádření GFŘ z 29.4.2021 si můžete stáhnout z tohoto odkazu.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Jaké jsou možnosti evidence stravenkového paušálu v tomto mzdovém a personálním programu, se všichni jeho uživatelé dočtou v dopise k verzi 3.2.0 z 1/2021, případně mohou kontaktovat pracovnice konzultační linky každý pracovní den v čase 7:00 – 15:30 hod. – kontakty na ně jsou zde.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn