Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Srážková daň od 5/2019

Součástí tzv. daňového balíčku 2019, tj. zákona č. 80/2019 Sb. ze dne 12.3.2019 zveřejněného dne 27.3.2019 v Částce 37 Sbírky zákonů, je mimo jiné zvýšení hranice ostatních příjmů ze závislé činnosti (vyjma příjmů plynoucích na základě DPP) pro srážkovou daň při neučiněném daňovém prohlášení. Konkrétně se jedná o změnu ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde se částka „2 500 Kč“ nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí od 1.1.2019 3 000 Kč (viz § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). U příjmů z DPP zůstává nadále hranice 10 000 Kč.

Z přechodných ustanovení shora citované novely vyplývá, že srážková 15% daň u ostatních příjmů do 3 000 Kč bude poprvé použita při zúčtování příjmů (mzdy, platu, odměny) za měsíc květen letošního roku.

Program AVENSIO Software

Tato legislativní změna bude zahrnuta do květnové verze 3.1.0.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn