Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Sjednání zkušební doby

Důležitou součástí pracovní smlouvy může být ujednání o zkušební době. Podmínky pro platné sjednání zkušební doby jsou následující:

  • musí být sjednána písemně, jinak je neplatná (§ 35 odst. 6 zákoníku práce, § 582 odst. 1 občanského zákoníku);
  • nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru a v případě vedoucích pracovníků nesmí být delší než 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (§ 35 odst. 1 zákoníku práce). Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance (§ 36 zákoníku práce).
  • zkušební dobu lze sjednat také v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 35 odst. 2 zákoníku práce);
  • zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, popř. v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance (§ 35 odst. 3 zákoníku práce);
  • zkušební doba nesmí být sjednána delší, než činí polovina sjednané doby trvání pracovního poměru (§ 35 odst. 5 zákoníku práce);
  • sjednaná délka zkušební doby nemůže být dodatečně smluvně prodlužována. Ze zákona se prodlužuje pouze o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené (§ 35 odst. 4 zákoníku práce).

Sjednání zkušební doby umožňuje zcela snadné rozvázání pracovního poměru v jeho počátku, pokud zaměstnavateli nebo zaměstnanci nevyhovuje, a to bez ohledu na konkrétní důvod a bez výpovědní doby. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době však zaměstnavatel nemůže v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance (§ 66 odst. 1 zákoníku práce). Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době je vyžadována písemná forma, pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější (§ 66 odst. 2 zákoníku práce).

Program AVENSIO Software

Uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software mohou uložit informaci o sjednané zkušební době a její délce přímo v příslušném záznamu o pracovním poměru zaměstnance – záložka „Další údaje pracovního poměru“:

zkušební doba

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn