Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Příručka pro personální a platovou agendu

Víte o tom, že na webovém portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) je k dispozici Příručka pro personální a platovou agendu? Jejími autory je MPSV a firma TREXIMA, spol. s r.o. Naposledy byla aktualizována na konci června letošního roku.

Poskytne vám spoustu informací nejenom z oblasti pracovněprávních vztahů nebo vedení personální agendy. Pomůže vám také při řešení různých problémů z praxe ve věci odměňování zaměstnanců a poskytování cestovních náhrad.

Kapitola „Personální agenda“ obsahuje popisy základních pracovněprávních vztahů, možnosti jejich změn a skončení. Najdete v ní také informace k:

  • dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. k dohodě o pracovní činnosti /dále jen „DPČ“/ a dohodě o provedení práce /dále jen „DPP“/),
  • pracovní době a době odpočinku, práci přesčas, pracovní pohotovosti
  • překážkám v práci na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele
  • dovolené za kalendářní rok, za odpracované dny a dodatkové dovolené
  • vedení osobního spisu zaměstnance
  • a další.

Kapitola „Odměňování“ se věnuje zaručené a minimální mzdě, dále obecným ustanovením o mzdě, platu, odměnách z DPP, DPČ, o příplatcích a dalších odměnách v členění podle zaměstnanců v podnikatelské sféře a zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

O cestovních náhradách při tuzemské a zahraniční pracovní cestě, při přeložení nebo dočasném přidělení se dočtete v kapitole „Cestovní náhrady“.

Součástí příručky jsou zákony, vládní nařízení, vyhlášky, sdělení MPSV (vše v úplném a platném znění), které se personální a platové/mzdové agendy týkají.

Také můžete využít tzv. rejstřík klíčových slov pro hledání konkrétních slov či frází.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn