Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Příplatek za rozdělenou směnu

V dnešním blogovém článku se dozvíte, za jakých okolností a v jaké výši náleží zaměstnanci příplatek za rozdělenou směnu a jak jej zaměstnanci zadat v programu ALFA MZDY AVENSIO.

Příplatkem za rozdělenou směnu se zaměstnanci kompenzují ztěžující vlivy vyplývající ze specifik pracovního režimu, neboť rozdělení směny do více částí znamená pro zaměstnance větší zásah do jeho soukromého života.

Jeho poskytování upravuje ustanovení § 130 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel rozvrhl směny rozdělené na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku, a to za každou takto rozdělenou směnu. Rozdělenou směnou se pro tyto účely rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.

Z uvedeného vyplývá, že nelze za rozdělenou směnu považovat nahodilé přerušení práce z jakýchkoliv důvodů. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb. účinná od 30.07.2020 výslovně stanovila, že příplatek za rozdělenou směnu přísluší zaměstnanci pouze v případě, že pracuje ve směnách, jejichž rozdělení na 2 nebo více částí rozvrhl zaměstnavatel. Příplatek tak není poskytován zaměstnancům, kteří si sami mohou rozvrhovat pracovní dobu nebo její část, např. při pružném rozvržení pracovní doby.

Ustanovení § 130 zákoníku práce se vztahuje výhradně na zaměstnance z tzv. rozpočtové a příspěvkové sféry, tedy na zaměstnance zaměstnavatelů, kteří jsou vyjmenováni v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce.

Zaměstnavatel ze soukromé sféry může podmínky poskytování příplatku za rozdělenou směnu sjednat se zaměstnanci nebo stanovit sám ve vnitřním mzdovém předpisu.

Ve mzdovém a personálním programu ALFA MZDY AVENSIO se příplatek za rozdělenou směnu zadává zpravidla mzdovým kódem 451, případně jiným, který si každý uživatel může vytvořit v Tabulce mzdových kódů (Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd).

Požadujete-li příplatek počítat ve výši 30% průměrného hodinového výdělku, pak je důležité, aby u uživatelského mzdového kódu byl uložen systémový kód 188 a vyplněna sazba 1 = 30. Při zadání mzdové položky se počet rozdělených směn zadává do dnů, program automaticky vyplní množství, vypočítá sazbu a celkovou výši příplatku.

V případě potřeby výpočtu příplatku pevně danou částkou v Kč, je nutné u uživatelského mzdového kódu uložit systémový kód 187 a částku za 1 rozdělenou směnu vyplnit do sazby 1 stonásobkem (např. příplatek ve výši 50,– Kč za 1 rozdělenou směnu → sazba 1 = 5000).

Při zadání mzdové položky se počet rozdělených směn zadává do dnů, program automaticky vyplní množství, doplní sazbu a vypočítá celkovou výši příplatku.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn