Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Příjmy za práci učňů a odvody

Podle § 6 odst. 9 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti. Toto osvobození od daně z příjmů však nelze využít u studentů vysokých škol vykonávajících odbornou praxi – viz zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015.

Tyto příjmy ani nepodléhají odvodům sociálního pojištění, neboť žáci a studenti nespadají do kategorie zaměstnanců podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Totéž platí pro odvod zdravotního pojištění – viz § 5 písm. a) zákona č 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění.

Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy se musí uvádět do příjmů pro účely stanovení rozhodného příjmu a posouzení nároku na dávky státní sociální podpory (§ 5 odst. 1 písm. b) bod 9. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), a to i přes tu skutečnost, že jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Program AVENSIO Software

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software se učni evidují s typem vztahu 10-2. Pro zaúčtování odměny z OON (= ostatní osobní náklady) se používá uživatelský kód se systémovým kódem 445 až 448 (záleží na způsobu zadání a výpočtu odměny), pro zaúčtování odměny z MP (= mzdové prostředky) se používá uživatelský kód se systémovým kódem 286.

Doklad o výši čtvrtletního příjmu za účelem posouzení nároku na dávky státní sociální podpory se tiskne pomocí sestavy 610611 – viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn