Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Povinnosti vůči ZP při přiznání důchodu

Ve zdravotním pojištění má pojištěnec vůči „své“ zdravotní pojišťovně celou řadu povinností (viz § 10§ 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).

Jednou z nich je povinnost oznámit ve lhůtě 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti státu platit za pojištěnce pojistné. Jinými slovy se jedná o oznámení, že má pojištěnec nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců. Pokud je tato skutečnost známa zaměstnavateli, oznámení je povinen provést právě zaměstnavatel. Pokud však zaměstnanec zjistí, že zaměstnavatel svoji povinnost nesplnil (např. dotazem u svého zaměstnavatele nebo na zdravotní pojišťovně), pak má oznamovací povinnost on sám.

Za poživatele důchodu se pro účely zdravotního pojištění považuje podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění osoba, které byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů ČSFR a po 31. prosinci 1992 podle předpisů ČR, nebo i podle předpisů SR, ovšem jen pokud byl důchod vypočten s přihlédnutím k době zaměstnání před 1. lednem 1993 u zaměstnavatele se sídlem na území společného státu. Za poživatele důchodu se považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží.

Ve shora uvedených případech se jedná o důchody podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

  • starobní
  • invalidní
  • vdovský, vdovecký,
  • sirotčí.

Nárok na platbu pojistného od státu má poživatel důchodu od doby přiznání důchodu až do doby, kdy je mu důchod rozhodnutím odejmut. Za takovou osobu platí stát zdravotní pojišťovně od 1. ledna 2016 pojistné ve výši 870 Kč měsíčně (tj. 13,5% z vyměřovacího základu 6 444,– Kč) – viz § 3c zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištěnínařízení vlády č. 158/2015 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.

Jaké formuláře pro nahlášení změny zdravotní pojišťovně použít?

Pokud bude skutečnost, že se stal poživatelem důchodu, hlásit sám pojištěnec, použije k tomu příslušný formulář (např. u VZP ČR „Přihláška a evidenční list pojištěnce“, u ZPMV ČR. „Oznámení pojištěnce o změně údajů“).

Pokud takovou skutečnost bude hlásit zaměstnavatel pojištěnce, použije formulář „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ a do kódu změny vyplní „D“.

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software můžete samozřejmě formulář „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ pohodlně zpracovat, a to v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny. Formulář lze jak vytisknout, tak zpracovat pro následné elektronické odeslání.

V této souvislosti závěrem připomínám všem uživatelům uvedeného programu, že se zařazení zaměstnance do státní kategorie z důvodu přiznání důchodu eviduje na jeho osobní kartě – záložka „Osobní údaje“ – oblast „Zdravotní pojištění“ – pole „Úleva na ZP“.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým