Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Potvrzení o daňovém zvýhodnění

Na konzultační lince společnosti Alfa Software, s.r.o. se čas od času setkáváme s dotazy zákazníků – uživatelů mzdového a personálního programu AVENSIO Software, zda musí každoročně vystavovat potvrzení o tom, že jejich zaměstnanec uplatňuje/neuplatňuje daňové zvýhodnění. Odpověď na tuto otázku přináší aktuálně zveřejněná informace Finanční správy ČR.

Dočteme se v ní, že podle ustanovení § 38l odst. 3 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně prokazuje poplatník (zaměstnanec) plátci daně (zaměstnavateli) – jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém tento zaměstnavatel uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši, případně, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Pro tyto účely lze použít nepovinný tiskopis č. MFin 5556 „Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“. Toto potvrzení má neomezenou platnost, nové se vydává za předpokladu, že dochází ke změně v poskytnutí daňového zvýhodnění. Takovou změnu je zaměstnanec povinen nahlásit podle ustanovení § 38k odst. 8 zákona o daních z příjmů zaměstnavateli stejně jako jakoukoliv jinou změnu. Jinými slovy nevyžaduje se pro každé nové zdaňovací období nové potvrzení. Tam, kde není druhým zaměstnaným poplatníkem uplatňováno daňové zvýhodnění vůbec – stačí i tzv. zkrácené potvrzení „že poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění“.

Uživatelé programu AVENSIO mají samozřejmě možnost předmětné potvrzení vytisknout, a to v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy – 611211_Daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Potvrzení se plní podle údajů evidovaných v/na:

  • Číselníku údajů subjektu – viz oblast týkající se identifikace plátce daně.
  • Kartě zaměstnance – záložce Osobní údaje / Zaměstnanec a Osobní údaje / Kontakty – viz oblast týkající se identifikace zaměstnance.
  • Karta zaměstnance – záložce Osobní údaje / Rodinní příslušníci – viz oblast týkající se vyživovaných dětí.
  • Číselníku uživatelských účtů – viz údaj o tom, kdo potvrzení vyhotovil.

Důležité upozornění: Vyživované děti se do potvrzení vytisknout pouze za předpokladu, že jsou uloženy s typem „Dítě započtené pro daňové přiznání“, „Dítě s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění“, „Dítě nevlastní započtené pro daňové zvýhodnění“ nebo „Dítě nevlastní s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění“. Jinými slovy, dítě uložené s typem „Dítě pouze evidované“ se do potvrzení nevygeneruje.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn