Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2017

Od 1. ledna 2017 se opět mění výše plateb zdravotního pojištění. Změny se i tentokrát týkají všech skupin plátců pojistného:

Zaměstnanci:

Minimální pojistné na ZP u zaměstnanců se odvíjí od minimální mzdy. Ta se od 1.1.2017 zvyšuje na základě nařízení vlády č. 336/2016 Sb. z dosavadních 9900 Kč na 11000 Kč. Minimální pojistné tak bude činit 1485 Kč (13,5% z 11000). Pro srovnání uvádím, že v letošním roce 2016 činí minimální pojistné 1337 Kč (13,5% z 9900).

Osoby bez zdanitelných příjmů:

Také u osob bez zdanitelných příjmů je vyměřovacím základem minimální mzda a od 1.1.2017 tak bude činit částka pojistného 1485 Kč měsíčně (v roce 2016 = 1337 Kč).

Osoby, za které je plátcem pojistného stát:

Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, je od 1.1.2017 stanoven nařízením vlády č. 181/2016 Sb. ve výši 6814 Kč (v roce 2016 = 6444 Kč). Pojistné tak bude činit 920 Kč (v roce 2016 = 870 Kč). Více viz také blogový článek z 9.6.2016.

Osoby samostatně výdělečně činné

Minimální vyměřovací základ OSVČ se odvíjí od průměrné mzdy*). Roční minimální vyměřovací základ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Jestliže tedy činí pro rok 2017 průměrná měsíční mzda 28232 Kč (v roce 2016 = 27006 Kč), je minimální měsíční vyměřovací základ 14116 Kč (v roce 2016 = 13503 Kč). Z toho činí (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha 1906 Kč (v roce 2016 = 1823 Kč).

*) Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Výpočet pro rok 2017:

Podle nařízení vlády č. 325/2016 Sb. je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 stanovena na 27156 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0396. Pro rok 2017 činí průměrná měsíční mzda 28232 Kč.

Další související právní předpisy:

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění

Důležité upozornění

Na závěr si dovoluji připomenout, že nejpozději od února 2017 mají všechny zdravotní pojišťovny povinnost vést své účty, na které přijímají platby za zdravotní pojištění, u České národní banky (viz novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, provedená zákonem č. 128/2016 Sb.). Jednotlivé pojišťovny o nových číslech bankovních účtů již v předstihu informují své klienty osobními dopisy, na svých webových stránkách a prostřednictvím médií. Změňte si včas své trvalé příkazy!

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým