Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Podíl OZP za rok 2017

Na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „Portál MPSV“) byl zveřejněn formulář „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele“ podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2017 – viz tento odkaz.

Jedná se o elektronický formulář, který lze vyplnit na internetu a pomocí datových schránek nebo přes elektronické podání vyžadující elektronický podpis odeslat Úřadu práce ČR. Formulář můžete také vytisknout a následně podat v papírové podobě.

Na Portálu MPSV jsou rovněž uvedeny čísla účtů krajských poboček Úřadu práce ČR pro plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením odvodem do státního rozpočtu.

Oznámit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění je povinen každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru do 15. února.

Pro výpočet plnění povinného podílu za rok 2017 se použije průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017, tedy částka 28.761,– Kč, která byla vyhlášena v částce 158 Sbírky zákonů dne 15.12.2017 sdělením MPSV č. 447/2017 Sb. ze dne 7.12.2017. Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5násobek této částky, tj. 71.902,50 Kč. Zaměstnavatel uvede počet zaměstnanců, za které bude odvod provádět, tento počet vynásobí částkou 71.902,50 K a uvede výslednou sumu zaokrouhlenou na celé koruny nahoru.

Více informací k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, k plnění povinného podílu, k právům a povinnostem zaměstnavatelů, ke změnám od roku 2017 a 2018 naleznete například na stránkách Portálu MPSV.

Mzdový a personální program AVENSIO Software:

Částka průměrné mzdy byla zahrnuta již do verze programu AVENSIO Software č. 3.0.2 ze dne 20.12.2017 – viz podkladová sestava pro vyplnění formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu …“, tj. sestava 011300_Podíl osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace).

Všichni uživatelé programu také mají k dispozici zaktualizovaný dokument „Podíl OZP“ (Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn