Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnávání OZP za rok 2016

Na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „Portál MPSV“) byl zveřejněn formulář „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ podle § 83 zákona o zaměstnanosti za rok 2016 – viz tento odkaz.

Jedná se o elektronický formulář, který lze vyplnit na internetu a pomocí datových schránek nebo přes elektronické podání vyžadující elektronický podpis odeslat Úřadu práce ČR. Formulář lze také vytisknout a následně podat v papírové podobě.

Přílohu tohoto ohlášení tvoří Seznam zaměstnavatelů, od nichž byly odebrány výrobky a služby, nebo jimž byly zadány zakázky. Vzor přílohy v excelovském souboru je k dispozici zde.

Na Portálu MPSV jsou také uvedeny čísla účtů krajských poboček Úřadu práce ČR pro plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením odvodem do státního rozpočtu.

Oznámit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění je povinen každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru do 15. února. Tato povinnost je dána ustanovením § 83 zákona o zaměstnanosti.

Pro výpočet plnění povinného podílu za rok 2016 se použije průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016, tedy částka 27.000,– Kč, která byla vyhlášena sdělením MPSV č. 448/2016 Sb. ze dne 7.12.2016.

Více informací k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, k plnění povinného podílu, k právům a povinnostem zaměstnavatelů naleznete například na stránkách Portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob.

Mzdový a personální program AVENSIO Software:

Jelikož došlo k vyhlášení průměrné mzdy dne 7.12.2016 (viz výše), byla zahrnuta již do verze programu AVENSIO Software č. 2.9.6 ze dne 19.12.2016 – viz podkladová sestava pro vyplnění formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu …“, tj. sestava 011300_Podíl osob se ZP (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace).

Všichni uživatelé programu také mají k dispozici dokument „Podíl OZP“ (Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy), který bude o nové změny zaktualizován verzí 2.9.7 v průběhu tohoto týdne.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn