Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Novinka! Izolačka do konce 6/2021

Dne 21.4.2021 schválili poslanci ve stavu legislativní nouze vládní návrh na prodloužení doby, po kterou bude mít zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě nebo izolaci, a to až do 30.6.2021.

Tento příspěvek se začal proplácet od začátku března, zaměstnanec jej získává automaticky, pokud má od lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu či správnou diagnózu nemoci, ze které vyplývá izolace.

Příspěvek vyplácí zaměstnavatel za prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény nebo izolace spolu s náhradou mzdy a odečítá si ho od pojistného na sociální pojištění.

Schválený návrh novely zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě postoupila Poslanecká sněmovna do Senátu – vývoj legislativního procesu můžete sledovat zde.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí z 21.4.2021, na webových stránkách zprávě České správy sociální zabezpečení nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO připravujeme novou verzi, která bude mimo jiné obsahovat jednak prodloužení izolačky a dále její výpočet v případech, kdy karanténa/izolace zaměstnance přechází z měsíce března do dubna.

Z aktuálně zveřejněných informací na webu ČSSZ totiž vyplývá, že je vždy třeba posuzovat celkovou výši příspěvku za celou dobu trvání karantény/izolace, resp. za dobu prvních 14 kalendářních dnů jejího trvání, tzn. za březnové i dubnové dny karantény/izolace, ve vztahu k celkové částce 90% průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin za stejné období.

Verzi vystavíme v zákaznické zóně poslední dubnový týden. Podrobnosti budou uvedeny v dopisu k verzi.

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn