Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zvýšení krizového ošetřovného a výplata jeho doplatků

Ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatření při epidemii Covid-19 vzroste ze 70% na 80% redukovaného denního vyměřovacího základu zpětně již od 1.3.2021, a to na základě zákona č. 173/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatření při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zákon č. 173/2021 Sb. byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 23.4.2021 – viz tento odkaz.

Ošetřovné vyplacené pouze ve výši 70% DVZ bude doplaceno bez žádosti, a to stejným způsobem, jakým bylo vyplaceno ošetřovné, které je dopláceno. Jak vyplývá z tiskové zprávy České správy sociálního zabezpečení ze dne 22.4.2021, doplatky by měli příjemci obdržet v průběhu prvních dvou květnových týdnů, a to v závislosti na zvoleném způsobu výplaty, i když právní úprava stanoví pro zpracování doplatků delší termín, a to sice konec druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za které ošetřovné náleží (tedy ošetřovné za měsíc březen 2021 má být dopláceno v termínu do konce května 2021). Při bezhotovostní výplatě je převod prostředků rychlejší, při výplatě v hotovosti poštovní složenkou je termín odvislý od doručení složenky ze strany České pošty, s.p. konkrétnímu příjemci.

Doplatky nenáleží v situaci, kdy díky stanovené minimální výši ošetřovného za kalendářní den (400,– Kč, případně se krátí, pokud nejde o plný úvazek) již byla dávka ošetřovného poskytnuta tak, že sama o sobě dosahuje výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu či ji přesahuje.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě ČSSZ ze dne 22.4.2021 a na webových stránkách ČSSZ, s tím, že předpokládám, že informace tam zveřejněné budou ještě v souvislosti s přijetím zákona č. 173/2021 Sb. aktualizovány.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO se krizové ošetřovné eviduje na kartě zaměstnance pod záložkou Pracovní poměry – Nemocenské. Pro zadání použijte mzdový kód 6563 (případně jiný, u kterého je uložený systémový kód 717), který zapíšete do pole „Druh dávky“. Také je možné v záložce nemocenských dokladů zvolit přes pravé tlačítko myši „Nové přerušované OČR“ a v oblasti „Dny OČR“ zatrhnout dny, ve kterých zaměstnanec čerpal ošetřovné. Pokud je takových časových intervalů v rámci měsíce více, program vytvoří na každý interval samostatný doklad. Pokud byste zadávali ošetřovné přes pravé tlačítko myši volbou „Nová nemocenská dávka“, je třeba každý interval ošetřování uložit zadat zvlášť. Přílohu k žádosti o ošetřovné (NEMPRI) zkontrolujete na kartě zaměstnance (doklad ošetřovného – tlačítko „Příloha“) a odešlete z okna „Příloha k žádostem o dávku nemocenského pojištění“ (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění – Nemocenské dávky – Přílohy k žádostem o dávky). Pokud zaměstnanec žádá o ošetřovné navazující na předchozí měsíc, NEMPRI již neposíláte a v dokladu ošetřovného zvolíte u tlačítka „Příloha“ možnost „Bez přílohy“.

Nebudete-li si se zadáním ošetřovného a zpracováním NEMPRI v programu ALFA MZDY AVENSIO vědět rady, kontaktujte pracovnice konzultační linky společnosti Alfa Software, s.r.o. Hotlina je v provozu každý pracovní den v době od 7:00 do 15:30 hod.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn