Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Nové vzory daňových tiskopisů za 2021 a na 2022

Nové vzory tiskopisů ohledně daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022.

Finanční správa upozornila v minulých dnech na svých nových webových stránkách na nové vzory tiskopisů ohledně daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022.

Tiskopis „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (MFin 25 5459 vzor č. 24) a pokyny k jeho vyplnění (MFin 25 5459/1 vzor č. 26) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2021. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně dle § 38j zákona o daních z příjmů tiskopis Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců k 1.12.2021“ (MFin 25 5490/1 vzor č. 21). 

Tiskopisy „Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“ (MFin 25 5241 vzor č. 12) a „Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh“ (MFin 25 5246 vzor č. 12se použijí v průběhu roku 2022. Stávající vzory č. 11 s ohledem na změnu § 155 daňového řádu nelze v roce 2022 používat.

Tiskopis „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (MFin 25 5457/B vzor č. 2) je určen pro poplatníky, kteří žádají o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021.

Za zdaňovací období 2021 je nutné s ohledem na zrušení superhrubé mzdy použít tiskopis „Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021“ (MFin 25 5460/1 vzor č. 26). 

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2022 (MFin 25 5460 vzor č. 30).

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za kalendářní rok 2022 (MFin 25 5460/A vzor č. 9). 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Všichni uživatelé tohoto mzdového a personálního programu budou mít nové vzory daňových tiskopisů k dispozici v jeho další, tj. prosincové verzi číslo 3.2.4.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn