Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Konec čerpání krizového ošetřovného

Čerpání ošetřovného je od 1.3.2022 možné za podmínek stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ošetřovné je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění § 39, § 40 a § 41.

Čerpání krizového ošetřovného bylo upraveno zákonem č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19. Nárok na krizové ošetřovné na základě tohoto zákona trval od 1.11.2021 do 28.2.2022.

Znamená to, že zaměstnanci mohli čerpat krizové ošetřovné za podmínek stanovených v § 1 zákona
č. 520/2021 Sb. pouze v době trvání mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 28.2.2022.

V případě, že k potřebě čerpání ošetřovného za podmínek stanovených zákonem č. 520/2021 Sb. došlo ještě před 1.3.2022, do 28.2. 2022 je možné čerpat krizové ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu. Od 1.3.2022 je možné čerpání ošetřovného ve výši 60 % denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den.

Čerpání ošetřovného je od 1.3.2022 možné za podmínek stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ošetřovné je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění § 39, § 40 a § 41.

V případě vzniku potřeby ošetřování na základě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění si zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění – ošetřovné na tiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Tento tiskopis vystavuje ošetřující lékař osoby, která je nemocná nebo potřebuje ošetřování. Zaměstnavatel na tomto tiskopisu vyplní část „Záznamy zaměstnavatele“ a spolu s Přílohou k žádosti o nemocenskou dávku zasílá na správu sociálního zabezpečení.

Program AVENSIO SW

Pro krizové ošetřovné byl v programu AVENSIO SW vytvořen mzdový kód 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ se systémovým kódem 717 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. Tento kód můžete v programu AVENSIO SW použít pro potřeby ošetřování, které vznikly do 28.2.2022 včetně na základě podmínek stanovených v § 1 zákona č. 520/2021 Sb.. Více o poskytování krizového ošetřovného najdete v blogovém článku, který jsme zveřejnili dne 31.12.2021 na našich webových stránkách.

Krizové ošetřovné, které zasahuje do měsíce března (ta část ošetřovného, která zasahuje do března) nebo potřeba ošetřování, která začala 1.3.2022 a později se řídí zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tudíž toto ošetřovné již budete zadávat mzdovými kódy 656 – OSETR. – OCR podp.  se systémovým kódem 705 – OŠETŘ. – OČR PODP. (pro ošetřovné s podporou) nebo 6561 – OSETR. – OCR bez se systémovým kódem 706 – OŠETŘ. – OČR BEZ (pro ošetřovné bez podpory) za podmínek stanovených v tomto zákoně.

Ošetřovné zadáte na záložce Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Nemocenské). Stisknutím pravého tlačítka myši se zobrazí nabídka, ve které zvolíte možnost Nová nemocenská dávka. Vyplníte pole Č. rozhodnutí DPN, Druh dávky, Od, Do a Potvrzení DPN do. Uložíte tlačítkem OK. Znovu rozkliknete řádek s dokladem ošetřovného a ve spodní části okna (Podklady pro ČSSZ) je tlačítko Příloha se šipkou, pomocí které si rozbalíte nabídku a zvolíte možnost Vytvořit přílohu…. Otevře se okno Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, ve kterém si zkontrolujete veškeré náležitosti a pro elektronické odeslání vložíte „zatržítko“ do žlutého „čtverečku“. Přejdete do menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Nemocenské dávky – Přílohy k žádostem o dávky. U připravené přílohy máte vložené „zatržítko“ a můžete ji vyexportovat do *.xml souboru pomocí zeleného tlačítka Export NEMPRI20, který poté odešlete datovou schránkou, případně nahrajete na portál správy sociálního  zabezpečení. Druhou možností je využití přímého e-podání na ČSSZ. K tomu slouží tlačítko E-podání na ČSSZ. Pro tento způsob odesílání Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku je nutné mít zřízení podpisový certifikát pro daný typ e-podání.

 

Zdroje:

Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

www.cssz.cz

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn