Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

ELDP – aktualizované všeobecné zásady a metodická pomůcka

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách aktualizované všeobecné zásadymetodickou pomůcku pro vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP“).

Úpravy byly provedeny v souvislosti s novým právním stavem v oblasti sociálního pojištění účinným od 1.2.2018 a od 1.6.2018:

Na základě zákona č. 259/2017 Sb. dochází od 1.2.2018 k rozšíření podmínek, za kterých vzniká při zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství. Nově vzniká nárok na uvedené dávky i v případě, kdy vznikne dočasná pracovní neschopnost, byla nařízena karanténa nebo dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství i v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec není účasten pojištění, avšak byl účasten pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo na základě dohody o provedení práce aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž vznikla tato sociální událost (§ 15a zákona č. 187/2006 Sb.).

Současně dochází k úpravě § 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb., dle kterého se nově považuje za nepřetržité trvání nemocenského pojištění i bezprostřední navázání zaměstnání stejného druhu, kdy pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění.

Dále v souvislosti s přijetím zákona č. 148/2017 Sb. dochází od 1.2.2018 k rozšíření druhu dávek nemocenského pojištění o dávku otcovské poporodní péče (otcovská) – viz § 4 písm. c) zákona č. 187/2006 Sb.

K dalšímu rozšíření druhu dávek nemocenského pojištění dochází od 1.6.2018 v souvislosti s přijetím zákona č. 310/2017 Sb., a to o dávku dlouhodobé ošetřovné – viz § 4 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb.

Obě nové dávky nemocenského pojištění současně rozšiřují okruh vyloučených dob uvedených v ustanovení § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., které se vykazují na ELDP.

S dalšími změnami v textu všeobecných zásad a metodické pomůcky se můžete seznámit přímo v těchto dokumentech (viz shora uvedené odkazy), aktualizovaný text je v nich uveden červeným písmem.

Od 1.1.208 je možné nově kromě dosavadních předepsaných tiskopisů ELDP využívat tiskopis ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem, který je tiskovým výstupem internetové aplikace ePortál ČSSZ. Tato aplikace umožňuje přímé vyplnění údajů do šablony interaktivního tiskopisu a provedení tisku ELDP s QR kódem na papír formátu A4 a rovněž jeho uložení v elektronické podobě (PDF). ELDP v tištěné podobě obsahuje, kromě samotného tiskopisu, též vygenerovaný QR kód s údaji vykázanými v jednotlivých kolonkách ELDP. Aplikace dále umožňuje tisk dvou stejnopisů na papír formátu A4 (pro zaměstnavatele a pojištěnce).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn