Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

ČSSZ a elektronická podání v roce 2013

Nová právní úprava zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zavedla s účinností od 1. 1. 2013 pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) a ošetřující lékaře povinnost činit podání a jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis, pouze elektronicky.

Uvedené právní předpisy umožňují České správě sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) určit, které předepsané tiskopisy mohou zaměstnavatelé, OSVČ a ošetřující lékaři po přechodnou dobu podávat i písemně.

Dle aktuálního sdělení ČSSZ ze dne 25.01.2013 se ČSSZ rozhodla odložit zavedení povinné elektronické komunikace (dále jen „PEK“) pro zaměstnavatele, OSVČ a ošetřující lékaře s tím, že si je ČSSZ vědoma toho, že řada klientů není na takové zavedení PEK v tuto chvíli dostatečně připravena. Dalším důvodem je také ta skutečnost, že zavedení PEK  již v roce 2013 by bylo bez vazby na koncepční změny v oblasti sociálního zabezpečení plánované v rámci Jednoho inkasního místa. ČSSZ také sdělila, že je jejím cílem postupné a bezproblémové zavedení PEK.

Seznam předepsaných tiskopisů, které je možné po přechodné období, tj. ještě po celý rok 2013, podávat i písemně:

Zaměstnavatelé/účetní jednotky:

 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
 • Přehled o výši pojistného
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
 • Přihláška do registru zaměstnavatelů
 • Odhláška z registru zaměstnavatelů
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Osoby samostatně výdělečně činné:

 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok…
 • Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti
 • Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
 • Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění

Ošetřující lékaři:

 • Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
 • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Pro přechod na příslušné webové stránky ČSSZ, kde se problematika zavedení PEK řeší, lze použít tyto odkazy:

Sdělení ČSSZ ze dne 25.01.2013

Seznam předepsaných tiskopisů, které je možné po přechodné období podávat i písemně

Seznam předepsaných tiskopisů, u kterých je připuštěno jejich písemné podání od 01.01.2013

Závěrem si dovoluji poznamenat, že ČSSZ uveřejňovala na svých webových stránkách nejméně ještě dne 23.01.2013 seznam předepsaných tiskopisů, u kterých určila dle ustanovení § 123e zákona č. 582/1991 Sb.  a ustanovení § 162 zákona č. 187/2006 Sb. možnost podání též písemně, a to pouze v období od 01.01.2013 do 31.03.2013. Jednalo se o shora vyjmenované tiskopisy určené pro zaměstnavatele a ošetřující lékaře. Pro OSVČ platila výjimka od 01.01.2013 do 31.12.2013 již v původním Českou správou sociálního zabezpečení uveřejněném seznamu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn