Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Aktualizace daňových tiskopisů 2022/2023

daňové tiskopisy 2022 a 2023Na základě sdělení Finanční správy dochází k aktualizaci daňových tiskopisů pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Jedná se o vybrané tiskopisy za zdaňovací období roku 2022 a pro rok 2023.

K aktualizaci došlo u následujících tiskopisů:

Tiskopis MFin 25 5490/1 vzor č. 22 – Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2022 (§ 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Tento tiskopis je povinnou přílohou tiskopisu Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. V programu AVENSIO SW se jedná o sestavu č. 101200 VZD Příloha č. 1 počet zaměstnanců (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční organizace).

Tiskopis MFin 25 5457/B vzor č. 3Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022. V tomto tiskopisu je doplněna sleva za zastavenou exekuci podle § 35 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Sleva za zastavenou exekuci je nová sleva na dani, kterou si mohou poplatníci poprvé uplatnit v ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění poprvé za zdaňovací období roku 2022. V programu AVENSIO SW najdete tento tiskopis jako sestavu č. 982201 – Žádost o roční zúčtování daně (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční zaměstnance). Vyplňují ho poplatníci, kteří si u svého zaměstnavatele žádají o provedení ročního zúčtování daně a daňového zvýhodnění.

Tiskopis MFin 25 5460/1 vzor č. 27Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (za zdaňovací období roku 2022). Do tohoto tiskopisu byla také doplněna sleva za zastavenou exekuci podle § 35 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V programu ALFA MZDY AVENSIO se jedná o sestavu s č. 982211 – Protokoly vyrovnání daně (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční zaměstnance).

Tiskopis MFin 25 5460 vzor č. 31Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období 2023. Tento tiskopis je v programu AVENSIO SW uložen jako sestava č. 610211 – Zdanitel. příjmy pro FÚ (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy).

Tiskopis MFin 25 5460/A vzor č. 10Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů za kalendářní měsíce 2023. V programu AVENSIO SW je tento tiskopis pod č. 611411 – Potvrzení o příjmech se srážkovou daní (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy).

Tiskopis MFin 25 5459/1 vzor č. 27Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2022 / za část zdaňovacího období

Kde najít všechny aktualizované tiskopisy?

Všechny aktualizované tiskopisy budou k dispozici na stránkách finanční správy v databázi daňových tiskopisů po zvolení údaje Rok 2023.


Program AVENSIO SW

V programu AVENSIO SW budou aktualizované daňové tiskopisy součástí verze 3.2.8, jejíž vydání je plánováno na 20.12.2022.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým