Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Aktualizace daňových tiskopisů 2022/2023

Na základě sdělení Finanční správy dochází k aktualizaci daňových tiskopisů pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Jedná se o vybrané tiskopisy za zdaňovací období roku 2022 a pro rok 2023.

daňové tiskopisy 2022 a 2023Na základě sdělení Finanční správy dochází k aktualizaci daňových tiskopisů pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Jedná se o vybrané tiskopisy za zdaňovací období roku 2022 a pro rok 2023.

K aktualizaci došlo u následujících tiskopisů:

Tiskopis MFin 25 5490/1 vzor č. 22 – Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2022 (§ 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Tento tiskopis je povinnou přílohou tiskopisu Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. V programu ALFA MZDY AVENSIO se jedná o sestavu č. 101200 VZD Příloha č. 1 počet zaměstnanců (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční organizace).

Tiskopis MFin 25 5457/B vzor č. 3Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022. V tomto tiskopisu je doplněna sleva za zastavenou exekuci podle § 35 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Sleva za zastavenou exekuci je nová sleva na dani, kterou si mohou poplatníci poprvé uplatnit v ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění poprvé za zdaňovací období roku 2022. V programu ALFA MZDY AVENSIO najdete tento tiskopis jako sestavu č. 982201 – Žádost o roční zúčtování daně (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční zaměstnance). Vyplňují ho poplatníci, kteří si u svého zaměstnavatele žádají o provedení ročního zúčtování daně a daňového zvýhodnění.

Tiskopis MFin 25 5460/1 vzor č. 27Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (za zdaňovací období roku 2022). Do tohoto tiskopisu byla také doplněna sleva za zastavenou exekuci podle § 35 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V programu ALFA MZDY AVENSIO se jedná o sestavu s č. 982211 – Protokoly vyrovnání daně (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční zaměstnance).

Tiskopis MFin 25 5460 vzor č. 31Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období 2023. Tento tiskopis je v programu ALFA MZDY AVENSIO uložen jako sestava č. 610211 – Zdanitel. příjmy pro FÚ (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy).

Tiskopis MFin 25 5460/A vzor č. 10Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů za kalendářní měsíce 2023. V programu ALFA MZDY AVENSIO je tento tiskopis pod č. 611411 – Potvrzení o příjmech se srážkovou daní (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy).

Tiskopis MFin 25 5459/1 vzor č. 27Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2022 / za část zdaňovacího období

Kde najít všechny aktualizované tiskopisy?

Všechny aktualizované tiskopisy budou k dispozici na stránkách finanční správy v databázi daňových tiskopisů po zvolení údaje Rok 2023.


Program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO budou aktualizované daňové tiskopisy součástí verze 3.2.8, jejíž vydání je plánováno na 20.12.2022.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn