Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Jednorázový příspěvek důchodcům v únoru 2016

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ) a ostatní plátci důchodů vyplatí v průběhu měsíce února letošního roku poživatelům důchodů finanční výpomoc ve výši 1200 Kč, a to na základě zákona č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci (dále jen „zákon“).

Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která má nárok na výplatu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud tento důchod byl přiznán ode dne, který spadá do období před rokem 2016. Důchodem se míní důchod starobní včetně tzv. předčasného, invalidní (všech stupňů), vdovský, vdovecký a sirotčí (viz ustanovení § 2 zákona).

Příspěvek bude vyplacen automaticky (bez žádosti) stejným způsobem jako důchod, tj. v hotovosti nebo na účet důchodce (viz ustanovení § 3 zákona).

Pokud má důchodce v únoru 2016 nárok na výplatu více důchodů, náleží mu příspěvek jen jednou (viz ustanovení § 2 zákona).

Nárok na příspěvek nepřechází na jiné osoby (viz ustanovení § 3 zákona) a je osvobozen od daně z příjmů. Pokud se prokazuje výše příjmů (např. pro účely dávek státní sociální podpory), k příspěvku se nepřihlíží. Jednorázový příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí) (viz ustanovení § 4 zákona). To znamená, že i důchodcům, kterým je z důchodu prováděna exekuční srážka, bude tento příspěvek vyplacen v plné výši.

Další informace naleznete v tiskové zprávě ČSSZ ze dne 13.01.2016, odpovědi na nejčastější dotazy k výplatě jednorázového příspěvku důchodcům si můžete přečíst zde.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn