Zdravotní pojištění studenta staršího 26 let

 

Na základě nařízení vlády č. 158/2015 Sb. je s účinností od 1.1.2016 stanoven vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 6.444,– Kč na kalendářní měsíc. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu tedy činí 870,– Kč měsíčně (13,5%).

Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a patří mezi ně také nezaopatřené děti.

Za nezaopatřené dítě se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (na ten v souvislosti s posouzením nezaopatřenosti odkazuje shora uvedené ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění), považuje dítě do ukončení povinné školní docházky a poté do 26. roku věku, jestliže:

  1. se soustavně připravuje na budoucí povolání,
  2. se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
  3. je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Z uvedeného tedy vyplývá, že po dovršení věku 26 let již není student posuzován jako nezaopatřené dítě a stát za něho proto přestává zdravotní pojištění platit.

Zásadou ale je, že za každého musí vždy být hrazeno pojistné na zdravotní pojištění. Pokud je student souběžně se studiem po 26. roce věku zaměstnán, platí pojistné jako každý jiný zaměstnanec, a to už včetně povinnosti případného doplatku do minima (pozn.: minimální vyměřovací základ od 1.1.2016 = 9.900,– Kč).

Jestliže student starší 26 let provozuje samostatnou výdělečnou činnost, musí jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) začít platit měsíční zálohy na pojistné alespoň v minimální výši.

Pokud ve věku nad 26 let není student ani zaměstnancem ani OSVČ, musí si pojistné platit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) (pozn: od 1.1.2016 činí pojistné OBZP 1.337,– Kč).

 

Stát tedy může platit za studenta pojistné po dosažení 26 let pouze z jiných důvodů, než z titulu nezaopatřenosti (například jako za příjemce rodičovského příspěvku).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít