Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Moravian Science Centre Brno

RSM Payroll Centre CZ s.r.o. nám svým nadstandardním přístupem vytrhla onen příslovečný trn z paty…“

Na přelomu let 2014/2015 řešila naše organizace mimo mnoha jiných záležitostí s tímto souvisejících i nárůst počtu zaměstnanců včetně dohod konaných mimo pracovní poměr a zejména přechod většiny zaměstnanců z pravidelné na nepravidelnou pracovní dobu, nemluvě o vícezdrojovém financování naší příspěvkové organizace.

Náš stávající mzdový software dokázal jen s velkými obtížemi zpracovat takto rozsáhlou mzdovou agendu se všemi myslitelnými typy pracovních smluv, úvazků a formami pracovní doby.

Na doporučení naší paní mzdové účetní, která měla zkušenosti se mzdovým SW Avensio, jsme se obrátili na společnost RSM Payroll Centre CZ s.r.o., která nám svým nadstandardním přístupem vytrhla onen příslovečný trn z paty a umožnila SW Avensio vyzkoušet.

Po téměř 3 měsíční praxi se mzdovým SW Avensio mohu konstatovat, že zpracování mezd v naší organizaci probíhá bez větších potíží a hlavně včas, což oceňují zejména naši zaměstnanci, kdy naleznou své mzdy na bankovních účtech ve stanoveném termínu, což se nám v minulosti často nedařilo.

Mimo rychlého a kvalitního zpracování mzdové agendy došlo i k zefektivnění a zpřehlednění personální agendy, což předchozí SW neumožňoval.

K přednostem SW patří i rychle a kvalitně fungující Help Desk a vzdálená pomoc. Společnost RSM Payroll Centre CZ s.r.o. věnuje velkou pozornost i vzdělávání uživatelů svého SW, o čemž jsem se osobně přesvědčil 15. dubna 2015 na semináři uživatelů SW v Olomouci.

Přestože SW Avensio nepatří k nejlevnějším programům tohoto typu na českém trhu, v jeho případě dle mého názoru jednoznačně platí, že „nejsme tak bohatí, abychom mohli kupovat levné věci“.
Souhlasím se zveřejněním tohoto dopisu pro potřeby společnosti RSM Payroll Centre CZ s.r.o.

Jindřich Zuziak, ekonom

Máte zájem o naše produkty či služby?

Prozkoumejte naši kompletní nabídku a zefektivněte procesy ve Vaší firmě. Pošlete nám poptávku, jednoduše a rychle. S námi nejste na mzdy a docházku sami.