Čerpání dovolené ve svátek od 2021

 

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb. umožní s účinností od 1.1.2021 čerpat dovolenou v den svátku*), ovšem jen na základě žádosti zaměstnance, který by byl jinak v den svátku povinen odpracovat směnu podle ustanovení § 91 odst. 4 zákoníku práce.

Typicky se bude jednat o zaměstnance konající práce v nepřetržitém provozu, práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele a dále práce, které je možné jim nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu (viz ustanovení § 91 odst. 3 zákoníku práce).

Obecně ale dále zůstávají na základě ustanovení § 219 odst. 2 zákoníku práce zachována pravidla, podle kterých:

 • Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. Jinými slovy, zaměstnavatel i nadále nebude moci dovolenou v tento den nařídit zaměstnanci proti jeho vůli.
 • Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.

Příklady:

 1. Zaměstnanec má pracovní dobu rozvrženou od pondělí do pátku do pěti 6hodinových směn. Zaměstnavatel určil tomuto zaměstnanci čerpání dovolené od pondělí do pátku. V úterý je svátek. Zaměstnanec vyčerpá 24 hodin dovolené, neboť úterní 6hodinová směna se mu do dovolené nezapočítá.
 2. Zaměstnanec konající práci v nepřetržitém provozu má na 28. září (= svátek) rozvrženou 12hodinovou směnu. Tento den má pracovat, směna mu z důvodu svátku neodpadá. Zaměstnanec však potřebuje mít tento den volno a požádal tedy zaměstnavatele, aby mu určil čerpání dovolené na tento den. Zaměstnavatel mu vyhověl. Čerpání dovolené ve svátek se zaměstnanci do dovolené započte, tzn. vyčerpá si ze své dovolené 12 hodin.

*) Svátky se podle zákona č. 245/2000 Sb. rozumí státní svátky a ostatní svátky.

Státními svátky jsou:

 • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
 • 8. květen – Den vítězství
 • 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa
 • 28. září – Den české státnosti
 • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

Ostatními svátky jsou:

 • 1. leden – Nový rok
 • Velký pátek
 • Velikonoční pondělí
 • 1. květen – Svátek práce
 • 24. prosinec – Štědrý den
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Pro úplnost cituji shora zmiňovaná ustanovení zákoníku práce ve znění platném a účinném od 1.1.2021:

219 odst. 2: Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené; to neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.

91 odst. 3: V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:

a) naléhavé opravné práce,

b) nakládací a vykládací práce,

c) inventurní a závěrkové práce,

d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,

f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,

g) práce v dopravě,

h) krmení a ošetřování zvířat.

91 odst. 4: Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.

Shrnutí na závěr:

Den svátku se zaměstnanci do dovolené započítá, pokud:

– by zaměstnanec byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle ustanovení § 91 odst. 4 zákoníku práce a

– čerpání dovolené v tento den bylo zaměstnavatelem určeno na jeho žádost.

Musí být splněny obě tyto podmínky.

V programu ALFA MZDY AVENSIO bude možné čerpání dovolené ve svátek od 1.1.2021 nastavit, a to zatržením podmínky „Uplatnit i ve svátek“ v dokladu dovolené na záložce Pracovní poměry – Náhrady.

62 komentářů: “Čerpání dovolené ve svátek od 2021”

 1. Michal Krupica napsal:

  Dobrý den, doteď jsem v nepřetržitém provozu zažádal ve svátek o volno a pokud mne zaměstnavatel nepotřeboval, čerpal jsem svátek. Teď si musím čerpat oproti ostatním zaměstnancům dovolenou. Z mého pohledu se jedná o diskriminaci části zaměstnanců. Zajímalo by mne, kdo tuto změnu navrhl.

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, dovolenou si ve svátek čerpat nemusíte, pokud o ní z nějakého důvodu sám svého zaměstnavatele nepožádáte.

   • Pavel Z. napsal:

    Dobrý den, pokud jsem v nepřetržitém provozu a o dovolenou nezažádám, zaměstnavatel mě nechá doma z důvodu odstávky výroby. Tak jsem doma zadarmo nebo mi proplatí náhradu za svátek?

    • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

     Dobrý den, nejedná se tedy v takovém případě o překážku v práci na straně zaměstnavatele?

 2. Věra napsal:

  Tak to je bezva,ti co dělají od pondělí do pátku,těm se svátek zaplatí a ti co dělají na směny v nepřetržitém provozu si musí čerpat ve svátek dovolenou. Pak se nedivte,že se lidé do nepřetržitého provozu nehranou.

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, nesprávně jste pochopila novou právní úpravu. Zaměstnavatel Vám nařídit dovolenou ve svátek nemůže, pokud ji budete chtít Vy čerpat, tak si o ní musíte požádat – viz informace obsažené hned v prvním odstavci článku.

   • Radek Liepold napsal:

    Dobrý den. Myslím, že paní Věra to pochopila velice dobře. A je to opravdu problém a diskriminace lidí pracujících nepřetržitých provozech. Dám příklad . Také mám nerovnoměrnou pracovní dobu. Jsem řidič autobusu. A chceme jet na týden k moři. V týdnu je ovšem svátek na který mně připadá směna . Moje přítelkyně dělá pouze na ráno . Má pravidelnou pracovní dobu. Ona přijde o 32h dovolené a jeden svátek ji proplatí. Mne strhnou 40h z dovolené. Jinými slovy . Pokud nežádám o dovolenou na ten svátek , budu se muset na jeden den , v den svátku vrátit do práce abych neměl absenci. Nakonec mi z toho vychází ze já si vlastně státní svátek zaplatím ze své dovolené 😒 . Budili počítat, že máme každý za den za směnu 1.000,- Kč , pak ona ušetří tisíc za nevycerpanou dovolenou a tisíc jí dá zaměstnavatel. U mne je vyčerpané volno a tisíc v mínusu. Je to fakt diskriminační zákon a také by mne zajímalo, kdo to navrhoval.

 3. Marcela napsal:

  Dobrý den, ve státní svátek mám dovolenou. To znamená, že mě ubyde jeden den z dovolené a placeno budu tedy mít ten jeden den plus za svátek a nebo jen ten jeden den dovolené. Pracuji v nepřetržitém provozu 12 h směny. Děkuji za odpověď Marcela

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, pokud budete v den svátku čerpat dovolenou, dostanete náhradu ve výši průměrného výdělku za 12 hodin.

  • dani napsal:

   předpokládám že máš placenejch 11H a 1H pauzu pak tedy
   dostaneš zaplaceno jen čerpání obyč. dovolené jako by svátek nebyl a ještě si tim vyčerpáš den dovolené to je 11H

 4. Zbyněk Matouš napsal:

  Dobrý den, v těch odpovědích tomu tedy moc nerozumím, když tedy pracuji ve 12. hodinovém režimu a budu potřebovat zůstat doma v den na který mi připadá směna a je zároveň svátek a nepožádám o dovolenou budu tedy doma s tím že budu mít směnu zaplacenou jako svátek?

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, to se budete muset domluvit se zaměstnavatelem, z jakého důvodu vás omluví, že nepřijedete na směnu, kterou máte jinak odpracovat.

 5. Karel napsal:

  Dobrý den,
  pracuji v nepřetržitém provozu (PČR 24h směny). V dubnu mi na Velký pátek vycházela 24h směna, ale z důvodu velkého množství hodin byla takzvaně vypuštěná a v práci jsem nebyl. Na Velikonoční pondělí jsem ji ani plánovanou neměl a byl jsem doma.
  Promítnou se mi tedy podle novely tyto svátky (kdy jsem nebyl v práci) v hodinách navíc? Děkuji

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, prosím upřesněte, co myslíte tím, že by se podle novely měly svátky promítnout v hodinách navíc.

 6. VAlíková napsal:

  Dobrý den, pracuji v nepřetržitém provoze. Setkala jsem se s názorem, že když mám plánované směny např. 1. – 3. 5. 2021 a 1. 5. je svátek a chci čerpat 1. a 2. 5. 2021 dovolenou tak 1. 5. budu mít zaplacené tzv. firemní volno a 2. 5. to bude dovolená. Je to tak správně? Děkuji za odpověď.

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, nevím, co se rozumí pod pojmem „firemní volno“. Pokud jste si požádala o dovolenou na 1.5., kdy byste jinak byla v práci a zaměstnavatel Vám žádost dovolené schválil a určil její čerpání, tak budete čerpat dovolenou a dostanete jí zaplacenou náhradou mzdy/platu ve výši průměrného výdělku.

 7. Renata Klímová napsal:

  Dobrý den,prosím o radu,strojvedoucí který má na 8.5.(svátek)naplánovanou směnu12.5 h, na vlastní žádost čerpá dovolenou celý týden 3-9.5.Jak postupovat při odečtu dovolené a výpočtu mzdy za den svátku.Děkuji

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, pokud si zaměstnanec na den svátku požádal o čerpání dovolené a tento den by byl jinak povinen odpracovat, pak mu za hodiny dovolené zaplatíte náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Jestliže nepracoval, tak mu žádnou mzdu platit nebudete.

 8. MagdalenaKonecna napsal:

  Takže.
  Jsem nepretrzitý provoz. Ve státní svátek mám směnu. Vždy jsem si brala pak v jiný den za státní svátek náhradní volno. Takže teď mám smůlu? Do práce prostě musím a náhradní volno za odpracovaný svátek už se nekoná že? Dekuji

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek upravuje § 115, resp. § 135 zákoníku práce (záleží, zda pracujete v soukromé nebo státní sféře). V těchto ustanoveních k žádné změně nedošlo.

 9. Dani napsal:

  Dobrý den, pracuji v nepřetržitém provoze s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou kratký dlouhý týden 8(7,5) a 12(11) hod. směny
  chtěl bych se zeptat pokud mě vedoucí poslal na dovolenou tj nežádal jsem o ni sám od patku do pondělí z čehož na patek a pondělí vycházel svátek a na všechny 4 dny jsem měl jinak plánovanou směnu je v pořádku že mi zaměstnavatel spotřeboval dovolenou i na ty dny svátku ? a zaplatil pouze jako obyčejnou dovolenou připadající na obyčejný den ?

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, hned v úvodu blogového článku je uvedeno, že čerpat dovolenou v den svátku je od 1.1.2021 možné, ovšem jen na základě žádosti zaměstnance ….

 10. Jaroslav napsal:

  Dobrý den, opět jeden paskvil naši vlády.Když v úterý bude svátek, tak ti co dělají pondělí až pátek budou za peníze doma bez ztráty dovolené a střídači si vezmou dovolenou. Super! Pokud budete mít dobrého šéfa
  tak ať vám napíše překážku na straně zaměstnavatele.

 11. Dani napsal:

  Dobrý den , pracuji v nepřetržitém provozu dostal jsem nařízeno čerpat starou dovolenou z minulého roku po skončení karantény, z důvodu že bych nemohl být otestován v práci na covid 19
  „překážka ze strany zaměstnavatele“
  protože byli 2.4 a 5.4 svátky
  dovolenou jsem měl nařízenou od 2.4 do 5.4 na všechny 4 dny by mi jinak dle rozvrhu připadly pracovní směny
  ale za všechny 4 dny mi byla stržená dovolená
  (dříve místo toho bych měl za ty dva dny svátku měl náhradu za svátek a strženy pouze dva dny dovolené )je to stržení dovolené za všechny 4 dny bez náhrady za svátek v pořádku ?

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, jak se píše v blogovém článku, čerpat dovolenou v den svátku je od ledna 2021 možné, avšak jen na základě žádosti zaměstnance, který by byl jinak v den svátku povinen odpracovat směnu podle § 91 odst. 4 ZP.

 12. Radim Hořanský napsal:

  Dobrý den,
  Ve smlouvě mám týdenní fond 37,5hodiny, běžně pracuji vždy od pondělí do pátku, víkendy mám volné, v případě státního svátku které vycházejí na dny v týdnu, jako teď v červenci po mně zaměstnavatel chce ať si státní svátek nadpracuji. Má na tento postup nárok?

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, pokud budete ve svátek pracovat, pak Vám přísluší mzda a náhradní volno, případně místo náhradního volna příplatek nejméně ve výši průměrného výdělku. Pokud pracovat nebudete, tak Vám přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku – viz – 115 zákoníku práce.

 13. petr napsal:

  ČERPÁNÍ DOVOLENÉ V DEN SVÁTKU
  Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené
  u zaměstnance pracujícího po – pá, připadl-li svátek 28. září na pondělí a zaměstnanec čerpal v týdnu od 28.9. do 4.10. týden dovolené, vyčerpá pouze 4 dny dovolené, za pondělí přísluší náhrada mzdy za svátek
  Toto pravidlo neplatí, když by zaměstnanec byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat a čerpání tohoto jednoho jediného dne dovolené na den svátku bylo určeno na jeho žádost (např. v nepřetržitém pracovním režimu, kdy směna v důsledku svátku neodpadne a v případě nepřítomnosti zaměstnance by musela být práce zajištěna jiným zaměstnancem). V takovém případě se jedná o čerpání dovolené a tento den bude započítán mezi čerpané dny dovolené.
  musí se jednat o žádost zaměstnance o čerpání dovolené
  musí se jednat o čerpání pouze jednoho jediného dne (resp. více za sebou následujících dnů svátku, jde-li o červenec nebo prosinec), a to na den svátku
  požádá-li o čerpání dovolené na 17.11., bude se jednat o čerpání dovolené v den svátku, požádá-li o čerpání dovolené od 16.11 – 17.11., bude příslušet za 17.11. sváteční náhrada a dovolená bude čerpána pouze dne 16.11.
  o čerpání dovolené se bude jednat i v případě, kdy zaměstnanec pracující v nerovnoměrně rozvržené pracovní době bude čerpat dovolenou souvisle celý týden – (např. od 15.do 21.11.2021), ale směnu bude mít rozvrženou pouze na sváteční den (17. 11. 2021),
  Je vše správně,tedy mám

 14. Martin napsal:

  Dobrý den,

  člověk má předem nahlášenou a schválenou dovolenou na 14 dnů a upřostřed dovolené
  zaměstnavatel nařídil přesčas na státní svátek.
  Je tento člověk povinen jít na přesčas?

  Děkuji

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Práci přesčas upravuje zejména ustanovení § 93 zákoníku práce. Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen z vážných provozních důvodů, maximálně na 8 hodin týdně a do limitu 150 hod. za rok. Nad tento limit lze pracovat přesčas jen tehdy, když s tím zaměstnanec souhlasí.

 15. Mária Bičejová napsal:

  Když zamēstnavatel vyjme smēnu kterou bych mēla nastoupit v den statniho svátku, budu doma zadarmo, nebo mi zaplati svátek

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, pokud na den svátku nebudete mít naplánovanou směnu, tak Vám náhrada v souladu s § 115 odst. 3 zákoníku práce nenáleží.

 16. Anna napsal:

  Dobrý den.
  Pracujeme v systému 12hod.směn/krátký a dlouhý týden/a vyšla nám směna na 5.7.a 6.7.,tedy na svátky.Jsme obchod a bylo rozhodnuto,že
  v tyto dny bude zavřeno.Byla jen ustanovena služba na šest hodin v jeden svátek a na šest hodin v druhý svátek.Bylo nám nařízeno,že v tyto dny budeme muset čerpat dovolenou,nebylo to na naší žádost,ale bylo to nařízeno.My s tím nesouhlasíme.Pokud to nebude evidováno jako dovolená,bude to proplaceno jako svátek?Děkuji za odpověď.

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, daná situace je řešena ustanovením § 115 odst. 3 zákoníku práce, kde je uvedeno, že zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

   • Karel napsal:

    Dobrý den, mám stejný problém. Zaměstnavatel nám nařídíl vybrat si dovolenou o Vánoční svátky, přesto že firma v tyto dny bude zavřená. Může vůbec takovou dovolenou zaměstnavatel nařídit ?
    Předem děkuji.

    • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

     Dobrý den, jak je uvedeno v článku, den svátku se zaměstnanci do dovolené započítá, pokud čerpání dovolené v tento den bylo zaměstnavatelem určeno na jeho žádost. Pokud jste tedy o čerpání dovolené o vánočních svátcích nepožádal, pak vám ji zaměstnavatel nařídit nemůže.

 17. Andrea H. napsal:

  dobrý den, pokud jsme přísp. organizace, máme stanoven týdenní fond pracovní doby 40 hod. V týdnu nám ale z provozních důvodů připadá na každý den jiný počet odpracovaných hodin (Po 9, Út 7,5, St 8,5, Čt 7,5, Pá 7,5), tj. celkem 40 hodin. Pokud svátek připadl v červenci na pondělí a úterý, mohu si do fondu a do docházky za svátek započítat odpracované příslušné hodiny připadající normálně na ten den, nebo obecně svátek = 8 hodin?Abych se na konci měsíce setkala s odpracovaným měsíčním fondem prac.doby a nemuseli jsme nic naddělávat.
  díky moc za vyjasnění

 18. Lucie napsal:

  Dobrý den, prosím Vás chápu tedy správně že když pracuji v obchodě a je otevřeno. (5-6.7) Jdu do práce dle režimu a náleží mi plat a příplatek za svátek? Pokud tedy mám na tuto dobu hlášenou dovolenou musím mít tedy hodiny vykázané dovolenou jak tomu v loňských letech být nemuselo? TAK TO UŽ NIKDO NEBUDE CHTÍT DĚLAT V OBCHODECH !!!

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, pokud budete ve svátek pracovat, náleží vám mzda, náhradní volno nebo příplatek. Pokud patříte do skupiny zaměstnanců, kterých se možnost čerpání dovolené ve svátek týká a dovolenou budete čerpat, pak budete mít náhradu za dovolenou.

 19. hejlova hejlova napsal:

  Dotaz byl zodpovězen autorkou článku telefonicky.

 20. Martina napsal:

  Dobrý den, pracuji jako prodavačka. Mám nepravidelné směny, jeden týden ranní, druhý odpolední, 8 hodin denně, včetně víkendů… vždy 5 dnů v týdnu po 8 hodinách. Mám dovolenou i přes svátek 28.9. Započítá se mi celých 5 dnů v daném týdnu nebo jenom 4 a pátý bude volno ve svátek, tak jak to bylo vždy, když svátek připadl na všední den. A pokud nebudu mít dovolenou a odpracuji 5 dnů, mimo svátek, který je ve všední den, budu mít zaplacených 6 dnů? Děkuji

 21. Eva napsal:

  Dobrý den,chci se zeptat.Pracuji v restauraci a šéf mi tvrdí,že statní svátky mám sice volno,ale nemám žádné peníze,nemám je placené.Je tohleto pravda?
  Děkuji Eva

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, podle § 115 odst. 3 zákoníku práce: „Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.“

 22. Jana Dudová napsal:

  Zaměstnanec v nerovnoměrném režimu si žádá o dovolenou od 25.10. do 29.10. V rozvrhu má odpracovat 25.10., 28.10. a 29.10. Započte se mu 3 dny dovolené nebo 2 dovolené?
  Pokud požádá výslovně na jeho pracovní směny, vč. svátku, tj. na jednotlivé dny, ale ne v týdenním intervalu, započtou se mu 3 dny. Je to tak?

 23. Adéla Š napsal:

  Dobrý den
  Pracuji jako dentální hygienistka takže ve státní svátek máme zavřeno. Nadřízená mi za státní svátky bere dovolenou bez mého požádání. Kdyby mi neodečetla hodiny z dovolené údajně nemám nárok na žádnou náhradu. Ve smlouvě nic takového napsané nemám. Jak postupovat? Je toto jednání právní? Děkuji za odpověď

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, podle § 115 odst. 3 zákoníku práce: „Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.“ Podle § 135 odst. 1 zákoníku práce: „Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí.“

 24. Pavel Krupka napsal:

  Dobrý den,
  máme zaměstnance v nepřetržitém provozu (hlídání objektu). Je u nich možné čerpání dovolené během víkendů a státních svátků?
  Děkuji, Pavel Krupka

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, pokud mají zaměstnanci naplánovanou směnu na víkend, pak dovolenou čerpat v takový den mohou. Co se týče čerpání dovolené v den svátku, pak platí to, co je v článku uvedeno, tedy, že si o čerpání takové dovolené požádá zaměstnanec a že by byl jinak povinen směnu odpracovat s tím, že se jedná právě např. o zaměstnance konající práce v nepřetržitém provozu nebo např. práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.

 25. Marie napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, jak je to v případě kdy mi vychází pracovní směna na 25. a 26.12 a zaměstnavatel chce na celé svátky od 24.12. do 2.1. nařídit celozávodní dovolenou. Může mi dovolenou nařídit?
  Děkuji, s pozdravem Marie

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, viz např. odpověď na dotaz p. Jakuba z 24.10.2021.

   • Marie napsal:

    Dobrý den,
    takže když si nezažádám o dovolenou budu muset jít o svátky 25 a 26.12. na 12h plánované směny .Budu mít placeny svátek? Nebo jenom odpracované hodiny.
    Děkuji ,s pozdravem Marie

    • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

     Dobrý den. Mzdu, náhradní volno nebo náhradu mzdy za svátek upravuje ustanovení § 115 zákoníku práce, kde je uvedeno, že za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.
     Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek řeší ustanovení § 135 zákoníku práce, kde je uvedeno, že zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí. Za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna.

 26. Jakub napsal:

  Dobrý den, na vánoční svátky jsem měl mít víkend (12 hodinové směny) ale fabrika bude zavřená kvůli sanaci. Bude se mi to počítat do dovolené když si o ní nezažádám?

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Dobrý den, abyste mohl čerpat dovolenou ve svátek, je třeba splnit to, co je v článku popisováno, tj. čerpání dovolené v den svátku je umožněno – jen na základě žádosti zaměstnance, který by byl jinak v den svátku povinen odpracovat směnu podle § 91 odst. 4 ZP.

 27. Dominika napsal:

  Dobrý den Iveto,
  nejprve bych Vám chtěla poděkovat za takové množství trpělivých odpovědí, je to opravdu zapeklitý s tou dovolenou. Prošla jsem snad všechny příspěvky, ale stále si nejsem jistá odpovědí.

  Pracuji v květinářství (krátký dlouhý týden) a bylo nám nabídnuto, že na vánoční a novoroční svátky (24.-26. 12 a 31.12.-2.1.) buď bude otevřeno a nebo si můžeme vybrat dovolenou. Chápu jak to funguje o svátek… ale jak je to o vánoční svátky ? Může být vůbec otevřeno ? Kytky jsou materiál rychle podléhající skáze.. takže chápu, že asi ano .. ale případně počítá se dovolená za 24.12 celý den ?
  Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Zda může nebo nesmí mít obchod, ve kterém pracujete, o vánočních svátcích otevřeno, bohužel netuším.

 28. Oli napsal:

  Dobrý den, s kolegyní se nemůžeme domluvit. Firma vyrábí od pondělí do pátku vždy 7:00-15:30. O víkendech mají zavřeno.
  Pokud zaměstnanec čerpá dovolenou před a po svátku, aby měl volný celý týden, tak čerpá 4 nebo 5 dní dovolené (tedy i za svátek)?
  Vzhledem k tomu, že by jinak ve svátek stejně do práce nešel, tak si myslím, že by mu měl být proplacen svátek a měl by čerpat jen 4 dny dovolené. Kolegyně ale tvrdí, že když čerpá před a po svátku, tak čerpá dovolenou i místo svátku- tedy žádný proplacený svátek, ale čerpání 5 dní dovolené.
  Co je správně? Předem děkuji.

 29. Katka Babicka napsal:

  Dobrý den.24.12.2021 bych si chtěla vzít Dovolenou -v práci je doba určená a to od 8:30 do 12 hod .Chtěla jsem.si vzít teda půl dne dovolenou 5,5 Hod ale pry si musím vzít Cd -11,hod.Je to opravdu tak ?Děkuji s pozdravem Babicka

  • Iveta Liskova Iveta Liskova napsal:

   Pokud je směna od 8:30 do 12:00 hod., tj. 3,5 hod., pak bude doba čerpání celodenní dovolené 3,5 hod.

 30. Monajz napsal:

  Dobrý den,
  pracuji na krátký (středa, čtvrtek) a dlouhý (pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle) týden jako obsluha v kavárně.
  Pokud mi vyjde svátek na den, kdy mám být v práci, může mi na ten den (popřípadě dny) nařídit zaměstnavatel dovolenou, z důvodu, že bude zavřeno?
  Z předchozích dotazů bych pochopila, že ne, ale nejsem si tím jista. Jak mi to tedy bude proplaceno?
  Děkuji za Vaši odpověď
  Monika Juklíková

 31. Jakub napsal:

  Dobrý den
  Máme interní sdělení v naší firmě v této podobě ( jedná se též o 12ti hodinové směny kratký dlouhý střídačka)

  Oznamujeme zaměstnancům kmenovým i agenturním, že poslední pracovní den před vánočními svátky je 23.12.2021 do 18.00hodin, kdy začíná odstávka výroby a provozovny budou uzavřeny po dobu vánočních svátků. Po dobu odstávky výroby je zaměstnancům nařízena řádná dovolená. Znova upozorňujeme na již vydané nařízení, vyčerpat dovolenou do koncu roku 2021!

  Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít