Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1.2016

Vláda na svém včerejším jednání schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Mgr. Michaelou Marksovou, kterým se od 1.1.2016 zvýší minimální měsíční mzda o 700 Kč ze současných 9.200 Kč na 9.900 Kč a minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč na 58,70 Kč pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Zvýšení se týká také zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů – u nich se sazby zvýší z 8.000 Kč na 9.300 Kč za měsíc a z 48,10 Kč na 55,10 Kč za hodinu.

Budou se také valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, jimž je za práci poskytován plat.

Právo zaměstnanců na minimální a zaručenou mzdu upravuje ustanovení § 111§ 112 zákoníku práce.

Program AVENSIO Software:

Seznam zaměstnanců, jejichž mzda nedosahuje výše minimální a (nebo) zaručené mzdy vytisknete pomocí sestavy 011200_Minimální mzda uložené v menu Hlavní nabídka – Sestavy – Rekapitulace. Doporučujeme sestavu tisknout až po zadání veškerých měsíčních složek mzdy.

Pro doplatek do minimální / zaručené mzdy u pracovního poměru zaměstnance se používá na mzdových položkách kód 701 – DOPL. MIN. MZDA, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 30.

Pro doplatek do minimální (zaručené) mzdy u DPČ a DPP se používá na mzdových položkách kód 7010 – DOPL. MIN. MZDA OON, případně jiný uživatelem zadaný kód, důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 31.

Více informací získají všichni uživatelé programu AVENSIO Software v dokumentu „Minimální a zaručená mzda“ – viz menu Soubory nápovědy – Základní činnosti v programu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn