Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti od roku 2017

Na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provedené zákonem č. 170/2017 Sb.  zveřejněným v částce 61 Sbírky zákonů dne 16.6.2017, dochází mimo jiné ke zvýšení daňového zvýhodnění podle ustanovení § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů na:

  • druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč na částku 19 404 Kč ročně

(z 1 417 Kč na 1 617 Kč měsíčně),

  • třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč na částku 24 204 Kč ročně

(z 1717 Kč na 2 017 Kč měsíčně).

Pokud poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u plátce daně z příjmů ze závislé činnosti (tj. zaměstnanec u zaměstnavatele), pak se zvýšené daňové zvýhodnění použije poprvé při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc červenec 2017.

Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění (tj. za měsíce leden až červen 2017 včetně) bude poplatníkovi zohledněna v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2017případně v daňovém přiznání za rok 2017.

Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává ve stejné výši jako v letech minulých, tj. 1 117 Kč měsíčně a 13 404 Kč ročně.

Přehledná tabulka srovnání výše daňového zvýhodnění v roce 2015, 2016 a 2017:

U dítěte – držitele průkazu ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Podmínky vzniku nároku stanoví zákon o daních z příjmů v § 35c, způsob jeho prokazování pak v § 38l.

Poznámka pro uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software: Uvedená legislativní změna bude zahrnuta do verze programu 2.9.9, kterou si budou moci uživatelé stáhnout ze Zákaznické zóny MOJE ALFA na webových stránkách společnosti Alfa Software, s.r.o. ve druhé polovině tohoto týdne.

Předmětná verze bude obsahovat také mimo jiné změny v tarifních tabulkách účinné od 1.7.2017, a to na základě novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, provedené nařízením vlády č. 168/2017 Sb. zveřejněným dne 13.6.2017 v částce 60 Sbírky zákonů.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn