Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Změny ve zdravotním pojištění v roce 2023

V souvislosti s nařízením vlády č. 290/2022 Sb., zveřejněném ve Sbírce zákonů dne 30.9.2022, dochází ke změnám ve zdravotním pojištění pro rok 2023. Dojde ke změně vyměřovací základu nejen u OSVČ ale i u osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnanců. Změna se dotkne i výše pojistného u osob, za které je plátcem pojistného stát.

změny ve zdravotním pojištění v roce 2023

V souvislosti s nařízením vlády č. 290/2022 Sb., zveřejněném ve Sbírce zákonů dne 30. 9.2022, dochází ke změnám ve zdravotním pojištění pro rok 2023. Dojde ke změně vyměřovací základu nejen u OSVČ, ale i u osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnanců. Změna se dotkne i výše pojistného u osob, za které je plátcem pojistného stát.

Nařízení vlády č. 290/2022 Sb. a stanovení průměrné mzdy pro rok 2023

V souvislosti s nařízením vlády č. 290/2022 Sb., zveřejněném ve Sbírce zákonů dne 30. 9.2022, dochází ke změnám ve zdravotním pojištění pro rok 2023. Na základě tohoto nařízení činí pro rok 2023 průměrná mzda 40.324 Kč.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 je 38.294 Kč a výše přepočítacího koeficientu, kterým se vynásobí tento všeobecný vyměřovací základ za rok 2021 je 1,0530.

Minimální vyměřovací základ na ZP pro OSVČ

Výše průměrné mzdy má vliv na minimální vyměřovací základ na zdravotní pojistné u OSVČ, který je pro rok 2023 ve výši 20.162 Kč. S tím souvisí výše minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění pro rok 2023, která je 2.722 Kč (13,5 % z částky 20.162 Kč zaokrouhleno na celé koruny nahoru).

Vyměřovací základ na ZP pro osoby, za které je plátcem pojistného stát

Změna ve výši pojistného na zdravotní pojištění je i u osob, za které je plátcem pojistného stát. Od 1. 1.2023 platí pro tyto osoby vyměřovací základ na ZP ve výši 14.074 Kč za kalendářní měsíc. Výše pojistného je 1.900 Kč za kalendářní měsíc (13,5 % z částky 14.074 Kč).

Mezi osoby, za které platí pojistné na ZP stát, patří např. nezaopatřené děti, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci, uchazeči o zaměstnání. V případě, že osoby z této kategorie jsou zároveň zaměstnanci, neodvádí pojistné na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, ale z částky, kterou si vydělají.

Minimální vyměřovací základ na ZP u OBZP a zaměstnanců

U osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnanců je minimální vyměřovací základ na ZP roven výši minimální mzdy. Ta je v roce 2023 17.300 Kč.

Minimální pojistné je pro tyto osoby 2.336 Kč za kalendářní měsíc.

Osobou bez zdanitelných příjmů je osoba, která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a ani za ní není plátcem pojistného stát.

Pokud je vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální vyměřovací základ na ZP, doplácí zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů.


ALFA MZDY AVENSIO

Program ALFA MZDY AVENSIO

Veškeré změny budou zapracovány v programu ALFA MZDY AVENSIO pro zpracování mezd za leden 2023.

To, že je za zaměstnance plátcem pojistného i stát, nastavíte na záložce Zaměstnanec (Karta zaměstnance – Osobní údaje), v oblasti Zdravotní pojištění, políčku Úleva na ZP, kde vyberete jednu z možností (důvod, proč zaměstnanec spadá do kategorie osob, za které je plátcem pojistného i stát).

Zaměstnancům, kteří si nevydělají alespoň částku minimálního vyměřovacího základu na ZP, to znamená částku 17.300 Kč, provede program automaticky dopočet do minimálního vyměřovacího základu pomocí uživatelského mzdového kódu 2543 – DOPOC. ZAKL. ZP-P se systémovým kódem 872 – VYMĚŘ. ZÁKLAD ZP-P. Pokud Vám zaměstnanec doloží, že si odvádí pojistné na ZP z minimálního vyměřovacího základu jinde (jiný zaměstnavatel, OSVČ…), pak mu nastavíte, že mu program nemá hlídat dopočet do minimálního vyměřovacího základu na ZP na záložce Zaměstnanec (Karta zaměstnance – Osobní údaje), oblasti Zdravotní pojištění, políčku Min. vyměřovací základ, kde nastavíte možnost: Nehlídat, platí ZP jinde, OSVČ, těžké zdr. postižení.

Jako potvrzení zaměstnavatele, že je za zaměstnance odváděno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, slouží sestava č. 611611 – Potvrzení o odvodu ZP z MVZ, kterou najdete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy. Sestava s přehledem zaměstnanců, u kterých je nastaveno nehlídání minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění je sestava s č. 440511 – Nehlídat minimální VZ (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy – Přehledy).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn