Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Změna zimního času na letní a délka pracovních směn

Již tento týden, tedy v neděli 26. března, si o druhé hodině ráno posuneme hodinky o jednu hodinu dopředu na třetí hodinu.

Letní čas je u nás totiž každý rok zaveden od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle.

Počátek a konec letního času v letech 2017 až 2021:

v roce 2017 se letní čas zavádí dnem 26. března a končí dnem 29. října

v roce 2018 se letní čas zavádí dnem 25. března a končí dnem 28. října

v roce 2019 se letní čas zavádí dnem 31. března a končí dnem 27. října

v roce 2020 se letní čas zavádí dnem 29. března a končí dnem 25. října

v roce 2021 se letní čas zavádí dnem 28. března a končí dnem 31. října.

Změna zimního času na letní a naopak ovlivňuje nejen lidský organismus, ale zasahuje také do délky pracovních směn. Zaměstnanec tak odpracuje buď o jednu hodinu méně, nebo o jednu hodinu více.

Důsledky zavedení letního času a problematiku délky pracovní směny řeší nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021.

Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým počátek letního času připadne do jejich pracovní směny, pokud se tato pracovní směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, je v příslušném týdnu o jednu hodinu kratší (viz ustanovení § 3 odst. 1).

Jestliže připadne do pracovní směny konec letního času, je stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v této směně v důsledku ukončení letního času o jednu hodinu delší (viz ustanovení § 3 odst. 2).

V případě, že je zaměstnanec odměňován měsíční mzdou, nemá zavedení letního času a jeho ukončení na její výši žádný vliv.

Naopak ale zaměstnanec odměňovaný hodinovou mzdou obdrží při zavedení letního času mzdu nižší v důsledku zkrácení pracovní doby a při ukončení letního času mzdu vyšší v důsledku prodloužení pracovní doby.

Doplnění konzultantky docházkového systému BETA společnosti Alfa Software, s.r.o. paní Aleny Kváčové:

Změna času na zimní:

  • Kdo je odměňován hodinovou mzdou, dostane „tuto hodinu navíc“ zaplacenou, protože si ji odpracoval. Při 40 hod. týdnu má tedy zaplaceno 41 hodin. Ale tato hodina není přesčasem. Příplatky zaměstnanec dostane pouze SO+NE a noční.
  • Kdo má měsíční mzdu, tak „tuto hodinu navíc“ si ve směně odpracuje, ale nedostane ji zaplacenou. Měsíční mzdu má stále stejnou. Za směnu dostane příplatky pouze SO+NE a noční, protože odpracovaná hodina navíc není přesčasem.

A naopak při změně času na letní:

  • Kdo je odměňován hodinovou mzdou, nedostane jednu hodinu zaplacenou, o co se zkrátil čas, protože nepracoval.  V týdnu při 40 hod. tedy odpracuje a má zaplaceno 39 hod.
  • Kdo má měsíční mzdu, pracuje ve směně o hodinu méně a přitom je měsíční mzda stejná, nekrátí se.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn