Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Změna zdravotní pojišťovny

Chystáte se změnit zdravotní pojišťovnu? Víte o tom, že na podání přihlášky k nové vybrané pojišťovně máte posledních několik týdnů?

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je dáno ustanovením § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon“). Toto právo se však nepoužije při narození dítěte. Dítě se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. lednu následujícího kalendářního roku

Ke změně zdravotní pojišťovny může dojít jen jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny, tzn. v termínu do 30. června 2013 je možné se registrovat ke dni 01.01.2014, v termínu do 30.06.2014 je možné se registrovat ke dni 01.01.2015 atd. Lhůta 6 měsíců neplatí v případě první změny pojišťovny u novorozeného dítěte – změnu může zákonný zástupce dítěte ale uskutečnit též pouze jen k 1. lednu (tj. i dítě narozené v listopadu 2013 může změnit pojišťovnu k 01.01.2014).

Změna zdravotní pojišťovny je významným krokem a je proto žádoucí, aby pojištěnec vždy dobře zvážil veškerá pozitiva a negativa se změnou spojená (např. zda má jeho ošetřující lékař se zvolenou zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu). Rozhodně by měl při svém rozhodování o volbě zdravotní pojišťovny zvážit její stabilitu, profesionalitu a tradici.

Přehled existujících zdravotních pojišťoven:

Název Kód Odkaz na internetové stránky
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 111 www.vzp.cz
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201 www.vozp.cz
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 www.cpzp.cz
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207 www.ozp.cz
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 www.zpskoda.cz
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 211 www.zpmvcr.cz
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 213 www.rbp-zp.cz

Podle ustanovení § 12 zákona má pojištěnec povinnost v den nástupu do zaměstnání sdělit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má také v případě, stane-li se v době trvání zaměstnání pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny. Tuto povinnost je povinen splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem.

Jaké máte Vy zkušenosti s včasným oznamováním změny zdravotní pojišťovny ze strany Vašich zaměstnanců? Můžete je napsat do komentáře pod článek.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým