Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Změna (snížení) nezabavitelných částek pro rok 2017

V roce 2017 se opět mění výše nezabavitelných částek při provádění srážek ze mzdy, a to z důvodu snížení normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel na základě nařízení vlády č. 449/2016 Sb. ze dne 19.12.2016.

Nezabavitelná částka na osobu povinného se totiž stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce (tj. částky 3.410 Kč, která se nezměnila již od roku 2012) a částky normativních nákladů na bydlení (tj. částky 5.822 Kč, v roce 2016 = 5.858 Kč), tj. 2/3 z částky 9.232 Kč (3.410 + 5.822; /v roce 2016 = 2/3 z částky 9.268 Kč/) = 6.154,67 Kč (v roce 2016 = 6.178,67 Kč).

 Na každou vyživovanou osobu (manžela, děti, …) se stanoví nezabavitelná částka jako 1/4 základní nezabavitelné částky, tj. 1/4 z 6.154,67 Kč = 1.538,67 Kč (v roce 2016 = 1544,67 Kč).

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí součet částky životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. 9.232 Kč (v roce 2016 = 9.268 Kč). Jedna třetina z této částky činí 3.077 Kč (v roce 2016 = 3.089 Kč).

Úpravu pravidel při výpočtu a odvodu správných částek obsahuje verze mzdového a personálního programu AVENSIO Software č. 2.9.6 s tím, že nové nezabavitelné částky poprvé ovlivní výpočet srážek ze mzdy za měsíc leden 2017.

Některé vybrané předpisy související s exekučním/insolvenčním řízením:

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

zákon č. 119/2001 Sb., o souběhu exekucí

zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

vyhláška č. 330/2001 Sb. – o odměně a náhradách soudního exekutora

vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách

vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení

vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních soudních řízeních

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn