Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zjednodušený formulář DaP pro zaměstnance

Poprvé pro rok 2016 mohli daňoví poplatníci, kteří zdaňovali příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. typicky zaměstnanci), využít zjednodušený dvoustránkový formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (viz blogový článek z 31.10.2016).

Stejnou možnost mají také pro podání daňového přiznání za rok 2017.

Formulář DaP (č. MFin 5405/D – vzor č. 2) je k dispozici v databázi daňových tiskopisů na stránkách Finanční správy ČR – viz tento odkaz. Pokyny k jeho vyplnění si můžete přečíst zde.

Jak již bylo shora uvedeno, zjednodušený formulář DaP je určen pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (včetně daňových nerezidentů ČR).

Není však určen pro poplatníky:

  • s příjmy z podnikání, nájmu, kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy;
  • s příjmy ze zdrojů v zahraničí;
  • podávající dodatečné přiznání.

V takových případech je nutné využít tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob …“ – MFin 5405 – vzor č. 24.

Podání DaP, včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky – více informací např. viz tento odkaz.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn