Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zdravotní pojištění – zvýšení platby a odpočet u osob, za které platí pojistné stát od 1.1.2017

Dnes, tj. 9.6.2016, byla rozeslána částka 69 Sbírky zákonů, která mimo jiné obsahuje nařízení vlády č. 181/2016 ze dne 30.05.2016.

Uvedené nařízení stanovuje s účinností od 1. ledna 2017 vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 6814 Kč. Vyměřovací základ se tak zvyšuje o 370 Kč ze současných 6444 Kč (viz nařízení vlády č. 158/2015 Sb.).

Tato nová částka bude mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity), je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců.

Vyměřovacím základem je totiž v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát – viz ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Nárok na uvedený odpočet nemají OSVČ a ani žádné jiné osoby jako zaměstnanci, za které platí pojistné stát.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software, kterých se uvedená legislativní změna týká a mají v programu nastaven správně parametr systému č. 74, bude samozřejmě včas připravena aktualizace programu.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn