Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zdravotní pojištění studenta staršího 26 let

Na základě nařízení vlády č. 158/2015 Sb. je s účinností od 1.1.2016 stanoven vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 6.444,– Kč na kalendářní měsíc. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu tedy činí 870,– Kč měsíčně (13,5%).

Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a patří mezi ně také nezaopatřené děti.

Za nezaopatřené dítě se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (na ten v souvislosti s posouzením nezaopatřenosti odkazuje shora uvedené ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění), považuje dítě do ukončení povinné školní docházkypoté do 26. roku věku, jestliže:

  1. se soustavně připravuje na budoucí povolání,
  2. se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
  3. je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Z uvedeného tedy vyplývá, že po dovršení věku 26 let již není student posuzován jako nezaopatřené dítě a stát za něho proto přestává zdravotní pojištění platit.

Zásadou ale je, že za každého musí vždy být hrazeno pojistné na zdravotní pojištění. Pokud je student souběžně se studiem po 26. roce věku zaměstnán, platí pojistné jako každý jiný zaměstnanec, a to už včetně povinnosti případného doplatku do minima (pozn.: minimální vyměřovací základ od 1.1.2016 = 9.900,– Kč).

Jestliže student starší 26 let provozuje samostatnou výdělečnou činnost, musí jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) začít platit měsíční zálohy na pojistné alespoň v minimální výši.

Pokud ve věku nad 26 let není student ani zaměstnancem ani OSVČ, musí si pojistné platit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) (pozn: od 1.1.2016 činí pojistné OBZP 1.337,– Kč).

 

Stát tedy může platit za studenta pojistné po dosažení 26 let pouze z jiných důvodů, než z titulu nezaopatřenosti (například jako za příjemce rodičovského příspěvku).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým