Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců od 1.7.2014

Víte o tom, že od 1.7.2014 dochází ke změně vyměřovacího základu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u invalidních zaměstnanců, kteří tvoří u zaměstnavatele více jak 50% z celkového počtu zaměstnanců?

Uvedeným dnem totiž nabývá účinnosti, mimo jiné, Čl. I zákona č. 109/2014 ze dne 29.05.2014, podle kterého se mění výše vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, z částky 5.829,– Kč na částku 6.259,– Kč (ustanovení § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění).

Tato změna má vliv také na ustanovení § 3 odst. 7 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, podle kterého platí: „Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl přiznán invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem osoba, za kterou je plátcem pojistného stát.“

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software, bude v průběhu druhé poloviny měsíce července 2014 k dispozici nová verze zahrnující předmětnou legislativní změnu.

Uživatelé tak v měsíci srpnu zúčtují mzdy a platy za měsíc červenec v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

Pro úplnost uvádím přehled změn vyměřovacího základu u osob, za kterou je plátcem pojistného stát za posledních 10 let, tj. od 1.1.2004:

Platnost

Výše VZ v Kč

Pojistné (13,5% z VZ) v Kč

od

do

1.1.2004 31.12.2004

3.520,–

476,–

1.1.2005 31.12.2005

3.556,–

481,–

1.1.2006 31.1.2006

3.798,–

513,–

1.2.2006 31.3.2006

4.144,–

560,–

1.4.2006 31.12.2006

4.709,–

636,–

1.1.2007 31.12.2007

5.035,–

680,–

1.1.2008 31.12.2009

5.013,-

677,–

1.1.2010 31.10.2013

5.355,–

723,–

1.11.2013 30.6.2014

5.829,–

787,–

1.7.2014

6.259,–

845,–

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn