Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zdrav. poj. – VZ pro pojistné hrazené státem pro roky 2018 až 2020

Jak jsem již informovala v blogovém článku z 15. května letošního roku (viz tento odkaz), dojde od 1.1.2018 na základě vládního nařízení č. 140/2017 Sb. ke zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, a to ze současných 6 814 Kč na 7 177 Kč.

Ve Sbírce zákonů pak byl 19. září letošního roku zveřejněn zákon č. 297/2017 Sb., kterým se stanovuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osoby, které spadají do jedné z kategorií „státních pojištěnců“, a to pro rok 2019 na částku 7 540 Kčpro rok 2020 na částku 7 903 Kč.

Stát platí pojistné za osoby uvedené v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., tedy například za děti do ukončení jejich povinné školní docházky, za studenty do 26. roku za předpokladu, že se soustavně připravují na své budoucí povolání, dále za ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené, za ty, kteří pobírají některý z důchodů, za uchazeče o zaměstnání atd.

Připomínám, že částka 7 177 Kč v roce 2018, 7 540 Kč v roce 2019 a 7 903 Kč v roce 2020 bude mít vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod, pokud bude zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. V takovém případě je totiž vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát (viz § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb.)

Odkazy na shora citované předpisy upravující částku vyměřovacího základu pro roky 2018 až 2020: Nařízení č. 140_2017 Sb, Zákon č. 297_2017 Sb.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn