Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zavedení předdůchodů

Dne 1. 1. 2013 se změnil zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním připojištění zákonem č. 403/2012 Sb., a to tak, že se z tohoto spoření budou vyplácet tzv. předdůchody. Účinnost tohoto zákona je od 1. 1. 2013.

Předdůchodem lze označit specifickou formu čerpání vlastních prostředků, které si zaměstnanec sám naspořil u penzijní společnosti a které mu budou vypláceny formou starobní penze na určenou dobu za splnění několika podmínek. Tyto podmínky jsou nastaveny v §§ 20, 22 a 23 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním připojištění.

Jaké podmínky musí být tedy splněny pro odchod do předdůchodu?

  • Účastník doplňkového penzijního spoření si musí spořit minimálně 60 měsíců.
  • Účastník by měl dosáhnout věku, který je o 5 let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na řádný důchod.
  • Účastník si musí naspořit tolik peněz, aby si mohl platit alespoň 2 roky částku ve výši 30 % průměrné mzdy, která se používá pro plnění povinného podílu osob se ZP za předchozí rok. Průměrná mzda za rok 2012 je stanovena na 24.408,- Kč
  • Výplata splátek musí být sjednaná v neklesající výši měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit.

Zákonem č. 403/2012 Sb. se mění i některé další zákony.

  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění – § 16 odst. 4 písmeno k). Podle nově přidaného bodu bude vyloučenou dobou i doba pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu do dosažení řádného důchodového věku, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb.
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – § 83 odst. 3§ 86 odst. 5. V souvislosti s touto změnou může občan v žádosti o důchod nebo do 30 dnů ode dne oznámení výše důchodu požádat, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 písm. a) až k) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, považovaly za vyloučené, pokud se kryjí s dobou účasti na pojištění.
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění – § 7 odst. 1 písmeno q. Z této změny vyplývá, že za poživatele předdůchodu bude plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – § 6 odst. 9 písmeno p. Od daně bude osvobozen příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření až do výše 30.000,- Kč.

Více o předdůchodech najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn