Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zaměstnávání Ukrajinců – Povolávací rozkazy a dobrovolný odchod občanů Ukrajiny

V případě, že zaměstnanec, občan Ukrajiny, odejde do války na základě povolávacího rozkazu, jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnance na základě § 199 zákoníku práce. Je důležité, aby tento zaměstnanec zaměstnavateli předložil povolávací rozkaz, to znamená, aby doložil překážku na straně zaměstnance.

V souvislosti s válkou na Ukrajině mnoho zaměstnavatelů řeší odchod zaměstnanců, kteří jsou občany Ukrajiny, do války na základě povolávacích rozkazů. Další skupinou byli ti občané Ukrajiny, kteří povolávací rozkaz neobdrželi, ale rozhodli se odejít dobrovolně pomáhat ve své zemi. Samozřejmě s tím souvisí otázky, jak tuto situaci řešit z pohledu zaměstnavatele.

V případě, že zaměstnanec, občan Ukrajiny, odejde do války na základě povolávacího rozkazu, jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnance na základě § 199 zákoníku práce. Je důležité, aby tento zaměstnanec zaměstnavateli předložil povolávací rozkaz, to znamená, aby doložil překážku na straně zaměstnance. Za tuto překážku v práci zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy nebo platu. Jedná se o omluvenou nepřítomnost po dobu trvání překážky na straně zaměstnance, v tomto případě po dobu, kdy bude tento zaměstnanec na základě povolávacího rozkazu ve válce
na Ukrajině. Zaměstnavatel nemůže s takovýmto zaměstnancem rozvázat pracovní poměr, pokud o to zaměstnanec nepožádá sám. V případě, že takový zaměstnanec měl u zaměstnavatele pracovní poměr na dobu určitou, končí tento pracovní poměr uplynutím sjednané doby.

Z pohledu nároku na dovolenou se jedná o nepřítomnost započtenou do limitu 20násobku týdenní pracovní doby (kratší týdenní pracovní doby) na základě § 216 odst. 2 písm. d) zákoníku práce.

Co se týče zdravotního pojištění, platí si zaměstnanec ZP ze skutečně dosaženého příjmu, to znamená, nebude mu prováděn dopočet do MVZ na ZP.

Pokud se zaměstnanec rozhodne odejít do války dobrovolně, musí si se svým zaměstnavatelem dohodnout neplacené volno nebo čerpat řádnou dovolenou.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO nepřítomnost zaměstnance na základě povolávacího rozkazu zadáte jako vynětí na Kartě zaměstnance – záložka Pracovní poměryPracovní poměr. V okně Přehled vynětí/Zařazení mimo výkon služby zaměstnance zadáte Nový záznam (přes PTM zvolením možnosti Nový záznam nebo přes tlačítko s plusem) a zvolíte druh vynětí 9 – Nepl. volno bez ZP. Je to jediný způsob zadání, abyste měli tuto nepřítomnost správně započtenou z pohledu dovolené, nebyl dopočet do minimálního vyměřovacího základu na ZP a byl správně vyhotoven ELDP.

V případě dobrovolného odchodu do války si zaměstnanec čerpá řádnou dovolenou, jejíž čerpání zadáte na záložce Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Náhrady). V případě čerpání neplaceného volna zadáváte kódem pro neplaceného volno, který bude odpovídat podmínkám, stanoveným v dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

Zdroje:

Školení PhDr. Dagmar Kučerové

Odborný dvouměsíčník Praktická personalistika, Válka na Ukrajině a její dopady na české zaměstnavatele, Mgr. Lukáš Gebouský a Mgr. Michal Vrajík, Anag, 2022

www.mvcr.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn