Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Základní povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

 

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění lze rozčlenit do čtyř oblastí:

1. Vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění

2. Vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

3. Součinnost zaměstnavatele v důchodovém řízení, potvrzování rozhodných skutečností

4. Plnění ohlašovací a oznamovací povinnosti

 

Více informací k jednotlivým povinnostem včetně odkazů na příslušná ustanovení právních předpisů a tiskopisů naleznete v tomto přiloženém dokumentu: Povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění.pdf

 

Přečtěte si také článek o povinnostech zaměstnavatele v nemocenském pojištění.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn