Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Žádost o krizové ošetřovné

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) již zveřejnila na svých webových stránkách nový formulář „Žádosti o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“. Návrh zákona o krizovém ošetřovném je však ještě v legislativním procesu, čeká na projednání Senátem ČR a na podpis prezidenta republiky, následně bude zveřejněn ve Sbírce zákonů (viz sněmovní tisk č. 1048).

Na žádosti zaměstnanec mimo jiné uvede prohlášení o uzavření školy včetně doby takového uzavření. Současně vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Poté předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost doplní své zázname, případně je uvede na samostatném tiskopisu „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, ke kterému žádost přiloží. Pokyny pro vyplnění tohoto tiskopisu naleznete zde.

Dalším krokem zaměstnavatele bude převedení žádosti o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně nebo jako přílohu k tiskopisu „Záznamy zaměstnavatele“. Zároveň elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění, tj. o ošetřovné (NEMPRI).

Návod k vyplnění „Žádosti o ošetřovné“ si můžete přečíst zde. Pro otevření návodu k vyplnění „Záznamů zaměstnavatele“ využijte tento odkaz.

Na závěr uvádím shrnutí nejdůležitějších kritérií krizového ošetřovného:

  • Ošetřovné dle níže uvedených parametrů bude vypláceno zpětně, a to po celou dobu trvání mimořádný opatření, tzn. od 1. dne potřeby péče o dítě.
  • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
  • Výše ošetřovného bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
  • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
  • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
  • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
  • Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.
  • Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Zdroj informací:

tisková zpráva ČSSZ ze dne 23.10.2020

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn