Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Vyloučené doby x vyloučené dny

Jaký je rozdíl mezi pojmy vyloučené doby a vyloučené dny?

Vyloučené doby se vykazují na evidenčním listu důchodového pojištění, upravuje je zákon o důchodovém pojištění.

Mezi vyloučené doby patří například doby dočasné pracovní neschopnosti, doby ošetřování nebo péče o dítě v rozsahu 9 (16) kalendářních dnů, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba, po kterou je uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce, doba pobírání tzv. předdůchodu (od 1.1.2013). Více viz § 16 odst. 4 zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Vyloučené dny se vykazují na příloze k žádosti o dávky nemocenského pojištění, upravuje je zákon o nemocenském pojištění.

Mezi vyloučené dny náleží například kalendářní dny omluvené nepřítomnosti v práci bez náhrady příjmu, kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény s náhradou mzdy, kalendářní dny, za které je vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo ošetřovné. Více viz § 18 odst. 7 zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Do této tabulky: Vyloučené doby x vyloučené dny  jsem připravila stručný přehled shora uvedeného. Tabulku si můžete vytisknout.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn