Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Uzavření dětského tábora a nárok na ošetřovné

V dnešním dalším prázdninovém blogovém článku se dozvíte, jak je to s nárokem na ošetřovné zaměstnance v případech, kdy dojde z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události k uzavření dětského tábora, v jehož denní či týdenní péči je jeho dítě.

Zaměstnanci, který nemůže v této souvislosti vykonávat práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, nárok na ošetřovné vznikne (samozřejmě pokud splní zbylé stanovené podmínky) s tím, že jeho výplata je pouze po stanovenou podpůrčí dobu, tj. 9 (u samoživitelů 16) kalendářních dnů, nejdéle však do dne, ve kterém měl tábor skončit. To samé platí také v případě, že je dítěti nařízena karanténa a jeho pobyt na táboře byl z tohoto důvodu ukončen či přerušen.

Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

V případě nařízené karantény dítěte bude zaměstnanec žádat o ošetřovné na tiskopise „Rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče“ vystaveném lékařem (hygienou).

Při uzavření tábora bude zaměstnanec žádat na tiskopise „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)“, kde do názvu školy napíše označení tábora a údaj o zřizovateli tábora.

Žádost o ošetřovné podá zaměstnanec u svého zaměstnavatele, který ji po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

zdroj informací: Česká správa sociálního zabezpečení

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn