Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Ukončení e-Podání NEMPRI 2015

Na základě sdělení České správy sociálního zabezpečení byl provoz služby NEMPRI 2015 ukončen k 30.4.2017 a je plně nahrazen službou NEMPRI 2016, tj. novější verzí e-podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Pokud odešlete Přílohu starší verzí, tj. NEMPRI 2015, objeví se chybová hláška „Byla použita neaktuální verze e – Podání (datové věty)“.

Připomínám v této souvislosti, že Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění předkládá zaměstnavatel příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále jen „OSSZ“), a to současně se žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu.

V případě dočasné pracovní neschopnosti se žádostí rozumí IV. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, u žádosti o ošetřovné pak I. díl Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), u peněžité pomoci v mateřství se dávka uplatní tiskopisem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství a v případě vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství tiskopisem Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 97 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu. Tyto dokumenty je povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek neprodleně předat příslušné OSSZ. Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen předat OSSZ rovněž podklady potřebné pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění (tj. kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení pořadí pohledávek, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ srážena).

Všeobecné zásady pro vyplňování Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění prostřednictvím e-Podání jsou k dispozici zde.

Tiskopis Přílohy můžete jednoduše vyplnit a odeslat pomocí ePortálu ČSSZ. Je také možné využít načtení datového *.xml souboru, který jste si dříve uložili do svého PC.

Pro uživatele programu AVENSIO Software:

Mzdový a personální program AVENSIO Software samozřejmě umožňuje vytvoření datové věty pro elektronické odeslání Přílohy – více informací naleznou všichni jeho uživatelé v nápovědě – viz dokument „Příloha k žádosti o nemocenskou dávku“ uložený v menu Hlavní okno – Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn